В периода 2011-2017 г., 41 486 ученици са напуснали страната. Данните са на работодателите, които събраха отговорните институции на кръгла маса на тема бизнес и висше образование.

АИКБ иска изцяло нов модел на финансиране на висшето образование в държавните висши училища. Те искат незабавни мерки за сътрудничество и координация между бизнеса и системата на висше образование, което да доведе до възстановяване на социалната справедливост, без да се ограничават граждански права.

Новият модел на финансиране на висшето образование трябва да способства за насърчаване и задържане в заетост в страната на завършилите държавна поръчка. АИКБ настоява още да бъде изменена и подобрена системата за кредитиране на студентите. Студентите от дефицитни специалности може да бъдат стимулирани с допълнителни стипендии за издръжка. Предизвикателството пред бизнеса остава липсата на квалифицирана работна ръка.

МОН подкрепя приема в професионалните гимназии

МОН подкрепя приема в професионалните гимназии

МОН подкрепя приема в професионалните гимназии

Председателят на АИКБ Васил Велев акцентира върху острата нужда от човешки ресурси за българската икономика. Административните прегради са плевели, които непрекъснато трябва да бъдат почиствани, по думите му. Реформа в образованието е наложителна, според Велев. Над 50 000 души годишно губи икономиката като работна сила заради демографската криза. Затова и бизнесът иска мерки за справяне с проблема.

Трябва да се повишава качеството на работната сила, според Васил Велев. Повече са местата за първокурсници във ВУЗ-овете, отколкото абитуриенти. Очевидно става въпрос за девалвация на висшето образование, притеснен е той. 50% от висшистите се реализират на работни места, за които не се изисква висше образование.

Инженерните специалности имат нужда да бъдат реабилитирани, изтъкна председателят на АИКБ. Имаме най-голям недостиг на инженери. План приемът трябва да се съкрати ако не на половина, поне с 1/3 и то в близките години, настоява бизнесът. Оказва се, че твърде много са хуманитарните специалности. А според Велев сме се превърнали в инкубатор на човешки ресурси за чужди икономики. Трябва да се вземат мерки, отсече той.

Бизнесът скочи на МОН за професионалните паралелки във Враца

Бизнесът скочи на МОН за професионалните паралелки във Враца

Работодателите искат повече професионални паралелки

Председателят на АИКБ Васил Велев настоя за нова система на финансиране на студентите в България, така че бизнесът в страната да получи нужните висококвалифицирани кадри.

Според предложението на АИКБ новият модел на финансиране трябва за кредитиране на студентите, които лично да получават средствата и да ги внасят в избраното от тях висше училище. Средствата ще се отпускат за целия период на обучение под формата на кредит, а студентът се задължава след завършването си да работи за определен период в България. Освен сумата необходима за обучение студентите от дефицитни специалности ще получават допълнителни средства под формата на стипендии.

Асоциация на индустриалния капитал в България настоява и за кредити, погасявани от бюджета за всички студенти, завършили висше образование държавна поръчка, които работят в/за България определен период след дипломирането си. Работодателската организация предлага мерки за насочване на кандидат студентите към дефицитни специалности чрез стипендии и извънкласни форми по наука и техника, изцяло нов модел на финансиране на висшите училища, значително намаляване на план приема и преструктурирането му в съответствие с потребностите на пазара на труда, повишаване качеството на обучение, нов прочит на т.н. академична автономия и сътрудничество и координация между бизнеса и държавата с оглед постигане на целите - подготовка на кадри, необходими за социалноикономическото ни развитие.

По този начин Асоциация на индустриалния капитал в България искат да дадат нов тласък на реформите в системата с оглед осигуряването на необходимите специалисти за българската икономика.

Вицепремиерът Валери Симеонов се съгласи с констатациите. Всичко е в ръцете на волевите хора, подчерта той. Образованието трябва да отговаря на нуждите на бизнеса, според него. То трябва да е по-ефективно. Ако си мислите, че вие ще стоите отстрани и ще чакате от държавата, няма да стане, нищо не очаквайте, държавата не е майка хранилница, нахока той бизнеса. Симеонов ги посъветва: "Вземайте нещата в свои ръце. Влизайте в политиката".

Министърът на образованието Красимир Вълчев отчете доброто сътрудничество с бизнеса. Образованите хора влияят върху обществото, смята той. Големият проблем е нетната външна миграция, обясни той. Минимум деца трябва да отпадат от училище. В рамките на ЕС ще има свободно движение. Компаниите могат да подпомагат студентите на по-ранен етап срещу работно място и бъдеща реализация, това решение вижда министърът. Вълчев призова бизнес и държава да вървят заедно в този процес.

Според шефката на образователната комисия Милена Дамянова именно бизнесът може да убеди децата, че стругар не е човек с каска и мръсни дрехи.
Подготвят се промени, които да направят ефективно въвеждането на дуалната система. Трябва да се решат споровете за трудовия договор на децата в дуалната система и дали да ползват отпуск.
Не можем да губим повече време, смята Дамянова. Дуалното обучение е модел, който е доказал своята ефективност, подчерта тя. 

Оказва се обаче, че 25% от студентите не завършват. Дамянова очаква заедно с бизнеса да се усъвършенства моделът на акредитация на висшите училища. Тя се обяви срещу рестриктивните модели за решаване на проблемите.

29.2% от българските децата са изложени на риск от бедност

29.2% от българските децата са изложени на риск от бедност

През 2017 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Видин и Пазарджик - съответно по 234 лв.