Националният осигурителен институт преизчислява служебно личните пенсии за трудова дейност на хората, които са придобили осигурителен стаж след пенсионирането си.

За целта работещите пенсионери трябва да подадат еднократно заявление за ежегодно преизчисляване, а не всяка година да заявяват това, както е в момента.

Това предвиждат одобрени от правителството промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, с които се облекчава административната тежест за гражданите.

НОИ пуска калкулатор за изчисляване на пенсиите

НОИ пуска калкулатор за изчисляване на пенсиите

Той ще ориентира бъдещите пенсионери коя методика да използват

С тях се предвижда възможност за електронно връчване на разпорежданията, свързани с пенсиите на лицата.

С приетите промени подзаконовата нормативна уредба се синхронизира и с измененията в разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, както и с новия Закон за платежните услуги и платежните системи.

В резултат от промените хората ще могат посочват сметки за изплащане на отпуснатите им пенсии не само в банки, но и в други лицензирани от БНБ доставчици на платежни услуги, както и в клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната.

Припомняме, че на 19 април депутатите приеха окончателно промените за изчисляване на пенсиите. 

След това стана ясно, че НОИ пуска калкулатор за изчисляване на пенсиите, като той дава възможност на хората да избират по коя методика да се пенсионират- по старата или по новата

Служители консултират бъдещите пенсионери за формулата им

Служители консултират бъдещите пенсионери за формулата им

Всички хора, с отпуснати пенсии с начална дата след 1 януари