Проверка в Националния туристически регистър показа, че нито фирма „Клюнчев" ООД, нито „Солак тур" ООД са регистрирани като туроператори и/ или туристически агенти.

Министерството на икономиката разпореди проверка от Комисията за защита на потребителите на фирмите, организирали пътуването на групата българи, потърпевши в трагедията на Охридското езеро.

Това означава, че нито една от двете фирми, споменавани като извършители на организирания превоз на български туристи до Македония няма право да извършва организирането на групови или индивидуални туристически пътувания.

КЗП ще установява кой е организирано пътуването и дали са спазени изискванията за туристически пътувания, съгласно Закона за туризма.

Ако няма туроператор и транспортната фирма "Клюнчев" е организирала пътуването, закона предвижда:

  • - при липса на регистрация за туроператорска дейност - глоба до 30000 лв;
  • - при липса на писмен договор с необходимите рекмизити - глоба до 5000 лв;
  • - при липса на ваучер - санкция до 5000 лв, а на реквиците за ваучер - до 1000 лв;
  • - при липса на професионална застраховка на фирмата - санкция до 3000 лв.

Участници в екскурзията съобщиха в разговор с пресцентъра министерството на икономиката, че пътуването е организирано от съпругата на Клюнчев - Боряна Георгиева.

Предмет на проверката ще бъде дали Георгиева е представител на туроператор или турагент, за да организира групови туристически пътувания.

Според Закона за туризма, туристите трябва да имат договор за пакетно пътуване и медицинска застраховка, което не е направено, съобщават оцелели от трагедията.