Енергоразпределителната компания Е.ОН Българияе увеличила разкриваемостта на незаконното използване на електроенергия със 125% през 2008 г. в сравнение с предходната година.

През изминалата година Е.ОН България значително е подобрила дейността на отдел „Енергиен контрол", хвалят се от дружеството.
От компанията са увеличи повече от три пъти проверките, които засягат незаконната употреба на електроенергия в Североизточна България.

През 2008 година са извършили 40 498 проверки и са установили 1714 нарушения. Нарушителите са заплатили общата сума от 1 923 608 лева.

През 2007 г., са направени 12 637 проверки, като са регистрирани 761 нарушения на обща стойност от 931 541 лева.

Според отчета на ръководството на Е.ОН фактор за по-високата разкриваемост е специалното обучение, през което са преминали служителите и което е подобрило ефективността им при разкриване на кражби.

Ръководителите на компанията отчитат още, че кражбата на електроенергия се движи в много по-високи граници, в сравнение с други европейски страни.

От другата електроразпределителна компания в България - ЧЕЗ също отчитат кражби на стойност 1 900 000 лв. за 2008 г.

Установени са 2000 нарушения на Закона за енергетиката и утвърдените от ДКЕВР Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия.
Екипите на ЧЕЗ са извършили над 40 000 проверки на територията на компанията си.

От ЧЕЗ посочват, че се извършват и множество извънредни целенасочени проверки по сигнали на граждани или полиция.
Близо 40% от констатираните нарушения са на базата на получени сигнали.

За изминалата 2008 г. техническите загуби на ЧЕЗ за възстановяване на откраднатите съоръжения, кабели и от недоставена електроенергия на територията на Западна България, възлизат на обща стойност близо 3 000 000 лв.