Намаляване на трудовите злополуки в строителството за 2017 г. отчитат от Главната инспекция по труда.

Трудовите злополуки в сектора са намалели от 197 на 175 броя. През м.г. смъртните случаи са били 18, а през 2016 г. - 17 бр. По данни на НСИ през м.г. строителството на нови сгради е достигнало почти 4 млн. кв. м разгърната площ при под 3.2 млн. кв. м. през 2016 г., съпоставят данните от Инспекцията по труда.

Засиленият контрол е най-ефективното средство за превенция и подобряване условията на труд в строителството. Най-много трудови злополуки през последните пет години в сектора е имало през 2014 г. Тогава са регистрирани 244 бр. злополуки на работното място, 22 бр. от които с фатален изход. Тогава общата разгърната площ на строителството на нови сгради е била 2.2 млн. кв. м.

Като рискови предпоставки за трудови злополуки се определят работата без трудов договор, нарушения на разпоредбите, регламентиращи работното време, почивките и отпуските. Поради тази причина ежегодно в плана за дейността на Инспекцията се планира специална мярка, гарантираща засилен контрол при извършване на строително-монтажни дейности.

Работник, подрязвал клони на автовишка, падна и загина

Работник, подрязвал клони на автовишка, падна и загина

Трагедията се разигра във Видин

През 2017 г. са извършени 5273 бр. проверки на строителни обекти, което е 11.5% от всички проверки. Спрямо проверките през 2016 г. в сектор "Строителство", които са били 4662 бр., е отчетен ръст с 13%.

Установените нарушения са 27 761 броя, от които по осигуряване на здраве и безопасност при работа - 18 750 бр. За отстраняване на нарушенията са предприети 26 072 бр. принудителни административни мерки.

Проверката на Трудовата инспекция показва, че при 338 случая в строителството е предприета мярка "спиране" на машини, съоръжения, обекти, работни места и др., които пряко застрашават живота и здравето на работещите.

Това са 58.6% от всички актове за спиране. Всяко установено и отстранено след намесата на Инспекцията по труда нарушение води до подобряване условията на труд за работещите, а мярката "спиране" е най-ефективният начин за превенция на тежки трудови инциденти.

Най-честите установени нарушения в строителството са необезопасени конструктивни отвори на обектите, скелета, временни електро инсталации и др. По отношение на трудовите правоотношения често се установяват нарушения, свързани с работното време и почивките, но нерядко това става със съгласието на самите работещи, които предпочитат да работят по-дълго без почивка, за да натрупат повече почивни дни и да пътуват до родните си места.

Две години след смъртта на работник прокуратурата внесе обвинение

Две години след смъртта на работник прокуратурата внесе обвинение

Техническият изпълнител може да получи затвор общо до 8 г.

През 2017 г. трудовите инспектори са открили 853 случая на работа без трудов договор, което е ¼ от всички такива случаи, признават от ГИТ. Често самите работещи предпочитат да работят без договор, за да предотвратят запори на банкови сметки заради дължими суми по кредити, заради социално подпомагане или на обезщетения от социалното осигуряване.

Като цяло през 2017 г. инспекторите по труда са извършили 45 645 бр. проверки във всички икономически дейности. Проверени са 37 284 предприятия с 1 661 649 работещи в тях. Установените са 195 783 нарушения, включително и свързани с трудови правоотношения - 96 426 броя. Нарушенията за безопасността и здравето при работа са 97 615 броя.

За отстраняване на нарушенията са приложени 188 424 броя принудителни административни мерки. От тях дадените задължителни за изпълнение предписания са 186 544 бр. В 577 случая са спрени машини, обекти и работни места, които застрашават живота и здравето на работещите.

Въведен е специален режим на работа при невъзможност за спиране в 52 случая. Отстранени са 54 работници и служители без нужната квалификация и инструктаж за безопасност при работа.

Работник пострада при инцидент на магистрала "Струма"

Работник пострада при инцидент на магистрала "Струма"

При изграждането на мостово съоръжение се е срутила колона

3149 работници се трудят без трудов договор. По закон работодателят няма право да допуска до работното място работници и служители преди да е сключил с тях писмен трудов договор, който е регистриран в НАП. От ГИТ припомнят, че има изпитателен срок, през който работникът може да бъде освободен по всяко време без предизвестие.

Издадени са 10 732 бр. акта за установяване на административни нарушения. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления е 13 518 245 лева.

Почти 19 млн. лева забавени заплати са платени през 2017 г. след намесата на Инспекцията по труда. Сумата на установените през годината забавени възнаграждения е 28 млн. лв.

Строителен работник падна от покрива на вила, почина

Строителен работник падна от покрива на вила, почина

Във великотърновското село Райковци

От ГИТ напомнят, че най-ефективно правата на работниците могат да бъдат защитени, ако те сигнализират контролните органи на Агенцията, докато се трудят и могат да съдействат по време на проверката. Важно е също да не разписват документи, с чието съдържание работниците не са съгласни. Най-често те са принуждавани да се разпишат във ведомости за заплати под заплахата, че само така на по-късен етап ще получат забавени възнаграждения. Такива обаче не получават, а с подписа си лишават Инспекцията по труда да съдейства за решаване на проблема им.