От една година в Агенцията по вписванията са били напълно наясно, че е възможен срив в системата, така важна за функционирането на държавата и икономиката.

Това става ясно от решение с номер 04-11 от ноември месец 2017 година, с което се открива процедура по обществена поръчка "Разширяване капацитета на масиви за съхранение на данни, надграждане на сървъри и доставка на лентови библиотеки за архивиране на данни, обслужващи информационните системи на регистрите на Агенция по вписванията".

Мотив за откриването на поръчката е, че добавените през годините разширители са с достигнат капацитет и не е възможно следващо разширяване. Последната доставка на дисков масив е била през 2012 година.

Неизпълнението на обществената поръчка би могла да доведе до загубване на информация за до две седмици, в зависимост кога е настъпило събитието.

Търговският регистър се срина

Търговският регистър се срина

Техническият проблем ще бъде отстранен за най-малко 8 часа

"Това изправя Агенцията по вписванията пред вероятен срив на поддържаните от нея системи и невъзможност да изпълнява вменените й нормативни задължения."

Имайки предвид важността на Търговския регистър това ще доведе до пълен хаос в стопанския живот на страната, несигурност в гражданско правния оборот, неяснота при установяване правото на собственост върху недвижими имоти и многократно нараснали възможности при злоупотреби при сделките с тях, загуба на доверие към държавните институции, което би могло да доведе до тежка икономическа криза на страната. Всичкото това също е вписано в мотивите.

Освен това в мотивите се предупреждава, че и вменените нови задължения на Агенцията по вписванията от последната година не могат да бъдат изпълнявани при наличните ресурси, като са изброени: измененията в законодателството в Търговския закон с новата Част пета Производство по стабилизация на търговец (нова - в сила от 01.07.2017 г.), поетите ангажименти на страната към Европейския съюз за свързване на търговския регистър със на централните, търговските и дружествените регистри по чл. 3, ал. 4 от Закона за търговския регистър (BRIS), преминаването на Централния регистър за особените залози (ЦРОЗ), преминаването на Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) към Агенция по вписванията.

Търговският регистър остава блокиран
Обновена

Търговският регистър остава блокиран

Юрист съветва да не се правят сделки между юридически лица по време на блокажа

"Всичко това изправя пред невъзможност новите информационни системи и приложения да се внедрят и да функционират пълноценно с наличното технологично оборудване (сървъри, дискови масиви, операционни системи) към този момент и се налага спешното възлагане на обществена поръчка за закупуване на това оборудване.

Единствената възможност е възлагането и изпълнението на обществената поръчка в най-кратки срокове, за подмяна на оборудването с изтекъл жизнен цикъл и получаване на оборудване, отговарящо на съвременните технически и технологични изисквания, е записано в мотивите от ноември 2017 година. Обществената поръчка е закрита днес.

Освен това на въпрос на news.bg от Сметната палата отговориха, че въпреки наличния срив в системата вече пети ден, одит за това как се разходват средствата по най-важната за икономиката на страната е-система няма да бъде направен, тъй като предварително не е включен като планове дейност. Това би могло да стане едва през следващата година - 2019 г., когато Сметната палата ще разполага вече с друг план.

Шефката на Агенцията по вписванията не мисли засега за оставка

Шефката на Агенцията по вписванията не мисли засега за оставка

ГДБОП и ДАНС контролират възстановяването на Търговския регистър

Припомняме, Търговският регистър се срина на 10 август, като и до този момент функционирането му остава блокирано. Версията, с която излязоха властите е, че са дефектирали четири дискови устройства. Днес обаче бе първото официално изявление на директора на Агенцията по вписвания Зорница Даскалова и на фирмата Лирекс - дни след като стана ясно, че за ситуацията са уведомени службите - ДАНС, ГДБОП и прокуратура. 

Дончев: Виновни за срива на Търговския регистър има
Обновена

Дончев: Виновни за срива на Търговския регистър има

Няма загубени или манипулирани данни от Търговския регистър, увери вицепремиерът