В страната има несъответствие на брутния вътрешен продукт (БВП) по региони и разликата е до пет пъти.

Около това мнение се обединиха вицепремиерът Томислав Дончев и кмета на Панагюрище Никола Белишки на конференция "Бизнесът и регионите".

Община Панагюрище е затвърдила партньорството си с бизнеса. Имаме няколко успешни проекта под формата на публично-частно партньорство, каза кметът Белишки.

За последните седем години по ОП "Околна среда" са изградени пречиствателна станция, сменени над 33 км канализационна мрежа, 40 км водопровод. Общината подновява и детските градини. Това дава едно стабилно качество на живот, на образованието и спокойствие за родителите, които остават в общината, по думите на Белишки

Кметът на Панагюрище свиква събрание, за да реши проблема в село Попинци

Кметът на Панагюрище свиква събрание, за да реши проблема в село Попинци

На събранието ще присъстват протестиращите и фирмата инвеститор

Същевременно Белишки се похвали, че "колкото и нескромно да звучи, община Панагюрище е водеща в област Пазарджик". Силно развити са минната индустрия, както и оптичната промишленост

Общината предимно разчита на собствени приходи и допълнителните финансови инструменти, като кандидатства по оперативни програми.

Панагюрище е в бедствено положение заради засушаване

Панагюрище е в бедствено положение заради засушаване

Поради тежки аварии по магистралния водопровод е невъзможно подаването на вода

Сред проблемите Белишки изреди, че е трудно да задържат младите кадри в региона. Обезлюдяването не е подминало и техните места. Затова община Панагюрище насочва усилия в образованието и условията за бизнес и конкурентоспособност.

Белишки акцентира, че общината е изпреварила Закона за дуалното обучение с две години. "Ние започнахме работа съвместно с бизнеса. Хубавото е, че намерихме подкрепа и тя се засилва" , каза още градоначалникът. Панагюрище привлича младежи от Пловдив и Пазарджик - нещо, което е алогично на общата тенденция за преместване от малкия към големия град, посочи градоначалникът.

Изграждане на модерна спортна зала е сред новите проекти на общината. Предвижда се и цялостно реновиране на лечебните заведения в града. Това изравнява различията с големите градове и дава надежда, че регионът може да бъде устойчив. Кметът обаче не сравнява Панагюрище с околните градове, защото по думите му всяка община в строго специфична по отношение релеф, територия и население.

"За всичко това трябва да се намери точната формула, за да се задоволят с ограничените публични ресурси в максимална степен желанията и потребностите", добави Белишки.