Бълграската петролна и газова асоциация изрази притеснението си от предвидените промени в Закона за акцизите и данъчните складове, както и промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.

От асоциацията подкрепят противоепидемичните мерки на правителството, свързани с борбата с COVID-19, но според тях останалите променили нямали нищо общо с изпълнението на противоепидемичните мерки в страната и не кореспондирали по никакъв друг начин със Закона за здравето.

Още повече предложенията, направени в параграфи 18,19 и 20 от преходните и заключителни разпоредби, не са обсъждани по никакъв начин с бранша и за тях вносителят не е оповестил мотиви, заявяват в позицията си те.

Ако параграфите 18 и 19 не отпаднат от преходните и заключителни разпоредби и бъдат гласувани от народните представители, част от петролния бизнес ще бъде задължен да закупува и монтира нови измервателни уреди в една изключително тежка за целия бранш ситуация, категорични са от петролната и газова асоциация.

По думите им параграф 20 пък предвиждал ускорено изграждане на видеонаблюдение в данъчните складове. Камерите трябвало да са поставени в най-кратки срокове - през есента на тази година. Това според тях е още една значителна инвестиция за петролния бранш.

В момента пазарът на горива търпи огромни загуби в условията на постоянно падащи обороти и при обезценяващи се петролни продукти. В същото време браншът е един от най-големите работодатели и данъкоплатци в страната, отбелязват от асоциацията.

Затова Българската петролна и газова асоциация призовава вносителя на законопроекта да изтегли текстовете, които целят промени в Закона за акцизите и данъчните складове, както и в ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Ако правителството смята, че изменения на изискванията към данъчните складове са наложителни, то това би трябвало да стане само след широка дискусия със засегнатите оператори от бранша и при пълна прозрачност, допълват още те.

БПГА изразява готовност да съдейства за намиране на най-доброто решение.