Законопроектът за въвеждането на системата "Бонус-малус" беше представен от Комисията за финансов надзор (КФН) за обществено обсъждане, съобщи money.bg. 

Проектът е изготвен от три институции - КФН, Министерството на вътрешните работи (МВР) и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).

Според текста при определянето на базовата застрахователна премия всяка компания ще може да понижава и увеличава тарифата в зависимост от два фактора. Първо - дали застрахованият автомобил има влезли в сила наказателни постановления или фишове за извършени административни нарушения на Закона за движението по пътищата. Второ - дали водачът има влезли в сила присъди за извършени престъпления по Глава 10 и Глава 11 от Наказателния кодекс.

И собственикът, и шофьорът на колата са в системата "бонус-малус"

И собственикът, и шофьорът на колата са в системата "бонус-малус"

Започва се от "неутрален" клас за "бонус-малус"

В проекта на закона са предвидени от 15 до 20 категории, в които в съответствие с броя извършени нарушения или липсата на такива водачите ще бъдат позиционирани. Трите основни диапазона са "неутрален", "бонус" и "малус" водач.

Въпросните категории ще се групират в трите основни диапазона. В случай, че категориите са 15, то неутралният клас ще представлява категория номер 6. Диапазонът "бонус" ще бъде от 1 до 5 категория, а "малус" - от 7 до 15 категория.

  • "Неутрален" диапазон - категория 6 (1 брой);
  • "Бонус" диапазон - от 1 до 5 категория включително (5 броя);
  • "Малус" диапазон - от 7 до 15 категория включително (9 броя).

Ако категориите са 20, то "неутралният" диапазон се измества до категория 8. По-добрите водачи ще бъдат позициониране от 1 до 7 категория, а по-лошите - от 9 до 20 категория.

  • "Неутрален" диапазон - категория 8 (1 брой);
  • "Бонус" диапазон - от 1 до 7 категория включително (7 броя);
  • "Малус" диапазон - от 7 до 15 категория включително (12 броя).
  • Категорията на водача и автомобила ще се определят автоматично от информационната система на Гаранционния фонд. Категорията ще се определя за всеки водач при попълването на полицата за задължителна застраховка "Гражданска отговорност", като тежест ще имат и извършваните от него нарушения на пътя.
  • "Неутралният" клас ще получат всички водачи, които досега не са били вписвани като такива и които нямат в сила наказателни постановления, фишове/електронни фишове и присъди за извършени престъпления.
  • Ако лицето, желаещо да сключи застраховка, притежава повече от една кола, то категорията ще се определя поотделно за всеки различен автомобил.
  • Според КФН акцентът в проекта за законодателството е поставен както върху това новата система да стимулира отговорното поведение на пътя на водачите, така и върху ангажиментите на собствениците на автомобили. Така отговорните водачи ще плащат по-малко, като отстъпката ще бъде максимално до 25%. Тези, които не спазват пътните закони ще плащат повече, като оскъпяването може да възлиза на до 400%. 

Припомняме, че при представянето на предложението за системата "бонус-малус" през 2018 г., КФН обеща по-евтина Гражданска отговорност. И обещанието, и самото предложение обаче не бяха посрещнати с доверие от страна и на застрахователите.

КФН е готова с нов вариант на системата за „бонус-малус“

КФН е готова с нов вариант на системата за „бонус-малус“

Системата включва и увеличаване на премията по „Гражданска отговорност“