498 800 012 лева без ДДС струва модернизацията на жп участъка Елин Пелин-Вакарел с изграждането на 8 моста и естакади и др. съоръжения.

Изпълнител на проекта е ДЗЗД "Джен-Дуй жп Елин Пелин". В него са включени фирмите: "Дженгиз Иншаат Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети" АД, "Дуйгу Мюхендислик Иншаат Туризм Дъш Тиджаред Ве Санайи Лимитед Ширкети" ООД.

Срокът за модернизацията на този жп участък е 72 месеца, съобщиха от НКЖИ.

Документът за модернизация на жп участък Елин Пелин-Костенец бе подписан от генералния директор на НКЖИ инж. Красимир Папукчийски. Той е за отсечката на ЛОТ 1 от проект "Модернизация на жп участък Елин Пелин-Костенец".

От дружеството съобщават, че участъкът между Елин Пелин и Вакарел е най-трудният за изпълнение от цялото трасе между София и Пловдив.

Неговата дължина е приблизително 20 км и в обхвата му попада най-големият жп тунел в България, с дължина 6.8 км.

Той ще бъде построен по тунелен способ. Подобно съоръжение не е строено у нас от 50-те години на XX век, когато в периода 1949-1951 г. е построен тунел Козница, свързващ Стара планина и Същинска Средна гора.

В рамките на обекта ще бъдат изградени нова гара Елин Пелин, спирка Побит Камък, Разделен пост Вакарел и връзката му с гара Вакарел.

В обхвата на проекта са включени нова контактната мрежа и нови системи и съоръжения на външно електро-захранване и външно осветление на гаровите райони. Ще бъдат изградени и 2 броя двутръбни тунела с приблизителна обща дължина 1,5 км, пътен надлез и пътен подлез, 8 моста и естакади, 11 водостоци, шумозащитни съоръжения с приблизителна дължина 700 м, отводнителни съоръжения, нови системи за сигнализация и телекомуникация в гарите и междугарията и изграждане на нови системи за видео наблюдение и пътнически информационни системи.

Строителството на жп участък Елин Пелин-Костенец, част от проект "Модернизация на жп линия София-Пловдив" се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд, чрез Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.