8 923 520 лв млн. лв. преведоха за биопроизводителите от Държавен фонд "Земеделие" по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014-2020 г. Плащането бе за 964 земеделски стопани с одобрени заявления по направление "Биологично растениевъдство", "Биологично пчеларство", "Биологично животновъдство".

Субсидии получиха и заявилите повече от едно от тези направления по мярка 11 "Биологично земеделие" на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 за Кампания 2018. 

Много бенефициенти за биоземеделие, малко производители

Много бенефициенти за биоземеделие, малко производители

Компенсаторни плащания се дават дори при липса на добив

Ставките за субсидиите са описани в Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а останалите 25% - от националния бюджет.

Миналата седмица 2 582 биопроизводители получиха близо 34,5 млн. лв. (34 498 247 лв.) по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014-2020 г. Общо до момента по мярката за кампания 2018 са изплатени 43 421 767 лв., поясниха от ДФЗ. 

Вече ще има зам.-министър по биоземеделието

Вече ще има зам.-министър по биоземеделието

Румен Порожанов вече има петима заместници