Правителството даде мандат на председателя на Управителния съвет на АПИ да подпише Споразумение за предоставяне на консултантски услуги за подпомагане на агенцията. АПИ ще получи помощ относно въвеждането на тол системата от Международната банка за възстановяване и развитие.

Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) ще подпомага АПИ с експертизи за успешното изпълнение на проект "Проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка)".

Повечето българи искат тол система

Повечето българи искат тол система

69,7% - по-справедливо е тежкотоварните камиони да плащат за изминато разстояние

Споразумението между АПИ и МБВР предвижда определяне на обхвата на таксуваната тол мрежа, както и на тарифата. Също така се включва и преглед на цялата техническа документация на проекта, включително всички аспекти на проекта, планиране и внедряване, проектиране на системата, оперативни процедури, графици за изпитване и изпробване и доклади от изпитвания и изпробвания.

Спрямо споразумението ще бъде направено тестване на системните компоненти и системи. Това ще се направи не само в България, но и на местата, където изпълнителят извършва разработки и извършва тестове в своите лаборатории.

Предвижда се също подпомагане за структуриране на организация за опериране на системата, както и изграждане на капацитет на оператора и подобряване на капацитета и трансфер на знания, свързани с въвеждането на доставчиците на декларирани данни и националните доставчици на услуги.

Дейностите по споразумението ще се изпълняват в рамките на националния бюджет след ратификация от Народното събрание.

Сърбия въвежда тол такса за магистралата към Ниш

Сърбия въвежда тол такса за магистралата към Ниш

Трафикът от Западна Европа към България е интензивен