Предварителният писмен договор гарантира справедлив изход от евентуално възникнал спор между страните. Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов, съобщиха от КЗП.

Предварителното уточняване на условията на търговската сделка, сключването на писмен договор и наличието на платежни документи, особено когато става въпрос за услуги, дава по-голяма гаранция при евентуален спор, каза той.

"Когато в магазин или дори онлайн си купувате някаква стока, няма кой знае какви нюанси. Избирате по технически параметри, сравнявате по различни показатели, взимате информирано решение, плащате и получавате тази стока. При услугите това далеч не е така. Особено когато говорим за конкретен повод, за по-специфични изисквания, които потребителят може да има и очаква търговецът да удовлетвори", коментира Маргаритов.

Според него трябва да има предварителен разговор за уточняване на условията. Необходимо е страните да се разберат за начина на плащане, задълженията на изпълняващия услугата, хипотези при възникване на потребителски спор.

Много важно е да се уточни какво се случва, ако нещо не бъде изпълнено както трябва - на какво обезщетение ще има право засегнатата страна.

Подобно искане може да бъде представено и от двете страни, обясни председателят на КЗП.

"Принципът е, че потребителят е в по-привилегировано положение спрямо търговеца от гледна точка на закона. Той урежда нещата така, че търговецът, който по занятие се занимава с определена дейност, носи по-сериозна отговорност, когато не успява да изпълни своите задължения, и клиентът му съответно има право да изисква това от него. Неслучайно едно от основните потребителски права е правото на рекламация - когато сте купили дефектна стока или сте получили некачествена услуга", каза той.

Маргаритов призна, че има и случаи на превратно упражняване на правата от страна на потребители.

Според закона при наличието на договор първоначално рекламацията се отправя към търговеца и той трябва да предприеме съответните действия.

Възможностите са да приведе стоката или услугата в съответствие с първоначално уточненото, да се договорят отстъпки от платената цена или да се стигне до разваляне на договора и връщане на парите.

"Ако няма документи, няма да има никакви доказателства относно развитието на отношенията, какво се е случило и каква би могла да бъде реалната претенция, включително финансова. В такива случаи единственото, което може да помогне за развитието на казуса в нормална, цивилизована посока, е да се търси диалог", посочи Маргаритов.
Той припомни, че към КЗП функционират помирителни комисии на подобен принцип, които са безплатни.