Отчетено е най-ниското равнище на безработицата през октомври за последните десет години, информираха от Агенцията по заетостта.

Стойността на показателя през настоящия месец е 5.9%. За последно толкова ниско ниво за този период от годината е отбелязано през 2008 г.

В сравнение със септември се наблюдава минимално увеличение от 0.3%. Общият брой на регистрираните безработни през месеца е 193 499.

36 143 са новорегистрираните лица през октомври, като 1 932 от тях не са били нито заети, нито учащи и не са търсили работа.

Безработни се преквалифицират според нуждите на туризма

Безработни се преквалифицират според нуждите на туризма

Заради недостига на кадри броят на чуждестранните работници се е удвоил

От началото на годината 57 106 са намерили работа чрез трудови борси, информационни събития, кариерни центрове или чрез работата на младежки, ромски и трудови медиатори. Малко над 4 000 са регистрираните в бюрата по труда през октомври след завръщане от сезонна работа в чужбина.

Освен към безработните, дейността на бюрата по труда е насочена и към заети, учащи и пенсионери. 588 души от тези групи са били регистрирани като търсещи работа през октомври.

През настоящия месец общо 18 743 лица са постъпили на работа. От тях 85.6% са устроени в реалната икономика.

Вследствие на мерките за насърчаване на заетостта сред безработните, в субсидирана заетост са включени 2 696 лица: 1 890 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", 557 - по програми и 249 по мерки за обучение и заетост.

От началото на годината общо 15 794 безработни са включени в обучения за придобиване на нова квалификация, а завършилите успешно са 14 440.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през октомври са 14 611. От тях 81.3% са в частния сектор.

Безработните намаляват с над 22% от началото на годината

Безработните намаляват с над 22% от началото на годината

Продължават да се търсят работници в преработващата промишленост и образованието

Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (29.7%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (14.9%), административните и спомагателните дейности (10.0%), строителството (6.3%), хотелиерството и ресторантьорството (6.0%).

Най-търсените групи професии през месеца са: преподаватели; оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; продавачи; персонал в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери); квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии и др.