Председателят на Комисията за финансов надзор Карина Караиванова ще депозира оставката си по-късно днес в Народното събрание. От 1 март Караиванова става представител на България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

В публичния си отчет тя обясни, че оттеглянето й няма да повлияе на процедурата за влизане в чакалнята към Еврозоната.

Някои от резултатите на проверките на застрахователния сектор са предадени на разследващи органи, включително и на ДАНС.

По думите на Караиванова пропуските по казуса с фалиралата застрахователна компания "Олимпик" не били само български.

КФН ще прави стрес тестове на пенсионните дружества

КФН ще прави стрес тестове на пенсионните дружества

Стрес тестовете ще следят финансовото състояние на дружествата и фондовете

Припомняме, в мандата на Караиванова стана фалита на кипърската застрахователна компания "Олимпик", заради която над 200 000 български шофьори останаха без задължителната застраховка "Гражданска отговорност".

Казусът с фалита на дружеството се разглежда в Кипър. Българските шофьори трябваше да сключат застраховка с друго застрахователно дружество. В разгара на скандала зам.-председателят на КФН Ралица Агайн подаде оставка.

От прокуратурата влязоха в КФН.

КФН заличи две дружества от регистъра на застрахователните брокери

КФН заличи две дружества от регистъра на застрахователните брокери

"Лев Инс" и "Български брокер"

Караиванова е била експерт в Министерство на финансите. Тя е била заместник-министър в два кабинета.

През 2016 г. тя е избрана за председател на КФН през 2016 г. и при назначаването си представи концепция с ясно разписани ангажименти, които трябваше да изпълни в шестгодишен мандат. Караиванова заяви, че след 2 години и половина може да отчете наличието на всички предпоставки за изпълнена концепция в цялост.

Според отчета й през този период е направена реформа за подобряване на надзора на небанковия финансов сектор. Тя установи процедури, включващи риск базиран надзор; начина на финансирането на дейността на КФН; определяне на отговорностите на председател, заместник-председатели и член на комисията.

Владимир Савов поема временно застрахователния надзор в КФН

Владимир Савов поема временно застрахователния надзор в КФН

До встъпване в длъжност на избран от Народното събрание нов заместник-председател

Реформа стана след споразумение с Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) като резултат на преглед и препоръки от Международния валутен фонд и Световната банка и е наблюдавана от Европейската комисия.

Промяната в начина на функциониране на КФН е условие за допускането на България в механизма ERM II.

Караиванова отчете и одобрение на Закона за КФН, чиито основни промени са свързани с европейските правни норми, касаещи нефинансовия пазар и регулациите му. С промените в пленарна зала в Закона се прие философията за колективен ръководен орган като метод за ефективно и прозрачно управление на регулатора.

"Беше променен стила на работа на КФН и беше приложена политика на абсолютна равнопоставеност по отношение на поднадзорните лица. Това, което изисквахме от бизнеса беше едно-единствено нещо - спазване на законите и изпълняване на финансовите изисквания. Така бизнесът, който уважава законите и се държи европейски, се чувстваше стимулиран", заяви Караиванова.

Според отчета й е постигнато нормативно обновяване на всички сектори, за които отговаря КФН:

-в областта на капиталовите пазари бяха одобрени значими промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа и Закона за пазарите на финансови инструменти;

-в областта на допълнителното пенсионно осигуряване беше усъвършенстван Кодекса за социално осигуряване, като беше прецизирана дефиницията за инвестиции в свързани лица;

-беше приет нов Кодекс за застраховането.

"Това, което осъществих като преобразуване на КФН, беше оценено изключително позитивно както от двата регулатора на европейско ниво -ESMA и EIOPA, които отговарят за застраховане, пенсионно осигуряване и капиталов пазар, а също така и от Европейската комисия", допълни Карина Караиванова.