Има възможност от 1 юли 2008 г. цената на електрическата енергия да бъде намалена, заяви във вторник председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Константин Шушулов.

Той припомни, че съгласно приватизационните договори с тримата мажоритарни собственици на електроразпределителните предприятия (ЕРП)- E.ON, EVN и CEZ, нормата им на възвращаемост трябва да бъде намалена след първите три години от придобиването на дружествата.

В момента собствениците имат право на печалба от 16 на сто, от следващата година тя ще бъде намалена на 12 процента.

Същото важи и за признатите им технологични загуби при преноса на електроенергията. Инвеститорите поеха дружествата с около 2 процента загуби по мрежата и бяха задължени да инвестират в подобряването на преноса.

Като към тези фактори се прибави и одобреното от ДКЕВР тримесечно отчитане на електромерите, което ще намали разходите на ЕРП-ата, има възможности за намаляване на цената, коментира проф. Шушуловq цитиран от Медиапул.

Той обясни, че ръководената от него комисия, за да се съгласи на засичането на консумацията четири пъти в годината е поставила пред дружествата изискването да насочат икономиите от отчитането на по-дълъг период към потребителите.

По-вероятно е обаче предприемането на всички тези действия по-скоро да задържи цените на тока, отколкото да ги намали, предвид растящите стойности на енергоресурсите на световните пазари.

Парното най-вероятно няма да поскъпне през този отоплителен сезон, независимо от исканото от "Булгаргаз" увеличение с около 34 процента на природния газ от 1 януари, каза още шефът на енергийния регулатор.

Като се пипне цената на топлоенергията, се изменя цялата схема и целия микс на енергийните цени в държавата и се отива до крайните потребител. Това означава на всеки три месеца да правим ценообразуване", коментира Шушулов.