Още 11 строителни фирми са обвинени в картел при санирането на сградите в община Гоце Делчев. Това става ясно от съобщение на Комисията за защита на конкуренцията.

Комисията счита, че адресатите на Определение № 1443/20.12.2018г. участват в картел по смисъла на § 1, т. 5 от ЗЗК, имащ за цел предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на пазарите. Установеният картел е в сферата на пазара за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики и на технически паспорти на сградите и изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на сгради и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки.

Производството пред КЗК е образувано по сигнал на кмета на Община Търговище за картел при разпределяне на обектите от Националната програма за енергийна ефективност.

В последствие КЗК е извършила внезапни проверки в офисите на три от посочените фирми - "ВМЛ - консулт" ЕООД, "Архкон Проект" ООД и "Евиданс инженеринг" ЕООД, откъдето са иззети копия на електронна кореспонденция, съдържащи данни за подобни договорки между участници и в други процедури за възлагане на обществени поръчки по Националната програма за енергийна ефективност.

В резултат на проверката, която установява манипулиране на процедура по възлагане на обществена поръчка Комисията привлича като отговорни и други търговски дружества и еднолични търговци, участвали в Програмата в общините Пловдив и Гоце Делчев.

КЗК посочва следните фирми като нарушители: "ВМЛ - консулт", "Архкон Проект", "Евиданс инженеринг", "Протико Ил", "Консултантска Инженерна група", "Кимтекс - ЛС", "Експрес Консулт", "Соларват", "БОАЛ", "Пешев", "Джи Ер Ен Пауър България", "Пловдивинвест", "Стройконтрол", "Си Енд Би Енерджиконсулт" и "Енерджи Про Дм".

След решението на КЗК тече 30-дневен срок, в който фирмите имат право да представят писмени възражения и да оборят твърденията за монопол.

Припомняме, че миналата седмица излезе първото такова решение на КЗК срещу фирмите "ВМЛ - консулт", "Архкон Проект", "Евиданс инженеринг"​ и "Протико Ил".

Националната програма енергийна ефективност беше голямата гордост на второто правителство на Борисов и се изпълняваше от министър Лиляна Павлова, тогава регионален министър. Програмата беше създадена през февруари месец 2015 година с постановление на Министерски съвет и финансов ресурс от 1 милиард лева. В края на 2017 година правителството отпусна и втори милиард за саниране. Отделно на това се вляха и други милиони левове от ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.

Преди седмица от МРРБ съобщиха, че 1544 многофамилни жилищни сгради в страната са обновени по Националната програма, по други 220 от общо 2022 сгради със сключени договори за целево финансиране с Българската банка за развитие се изпълняват строително-монтажни работи, а още 224 са на етап обследване.

Преди една година от служебният регионален министър Спас Попниколов изпратил сигнал до главния прокурор с твърдения за нарушения в Националната програма и прекалено високите цени, проверката по който обаче не доведе до резултат, а прокуратурата не откри престъпление при санирането.