През първото тримесечие на 2018 година брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава с 2.3% в сравнение с първите 3 месеца на 2017 година. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за производителността на труда, заетите лица и отработеното време за месеците януари, февруари и март 2018 година.

Икономиката ни трупа дисбаланси

Икономиката ни трупа дисбаланси

Финансова криза в България ударила най-силно трудовия пазар

Според данните на НСИ заетите лица в икономиката на страната са 3 милиона и 439 хиляди души.
Общият брой отработени часове е 1 393.4 милиона часа.

За първите 3 месеца на 2018 година спрямо същия период на 2017 г. структурата на заетостта по икономически сектори показва увеличение на относителния дял на секторите индустрия и услуги.

НСИ отчита, че на едно заето лице се падат 6 245.7 лева от текущия обем на БВП, като всеки зает създава средно 15.4 лева БВП за един отработен час.

3.6% ръст на БВП в началото на 2018 г.

3.6% ръст на БВП в началото на 2018 г.

6.7% ръст при операциите с недвижими имоти у нас

Брутната добавена стойност (БДС) за един отработен човекочас за периода на данните се увеличава реално с 3.4%.

По предварителни данни за първото тримесечие на 2018 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 6 182.4 лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 14.5 лв. за един отработен човекочас.

В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 5 509.2 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 13 лв. от текущия обем на показателя.

Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 708.0 лв. БДС на един зает и 2.3 лв. за един отработен човекочас.

Снимка 360803

Източник: НСИ