Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване остро възразява срещу публикувания за обществено обсъждане на сайта на Министерство на финансите проект на Закон на изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.

Според асоциацията всякакви промени, които се отнасят до сектора на допълнителното пенсионно осигуряване, следва да се предлагат, дискутират и осъществяват след приключване на прегледа на активите на пенсионните фондове.

Всички в шок от промените на Горанов за втората пенсия

Всички в шок от промените на Горанов за втората пенсия

Припомняме, с готвените от финансовото министерство промени парите за втора пенсия в пенсионните фондове ще се прехвърлят в единен „пул за споделяне на риска". Средствата ще се прехвърлят там, след като дойде време за изплащането им на осигурените лица. По този начин на практика парите за втората пенсия няма да са лични, а на всички.

В позицията на асоциацията се посочва, че Кодекса за социално осигуряване (КСО) е променян цели 45 пъти само след 2010 г., а от влизането му в сила преди 16 г. - общо 117 пъти, с което се нарежда сред водещите български закони с най-чести изменения и допълнения, а не рядко и чрез преходни и заключителни разпоредби на други закони.

Всичко това показва нестабилност, несистематичност и липса на цялостна концепция, а това води до последваща необходимост от нови нормативни промени, изтъкват от БАДДПО.

Честите законодателни изменения и допълнения в областта на допълнителното пенсионно осигуряване създават несигурност за осигурените лица и непредвидима бизнес среда, включително са предпоставка за отлив на инвестиции, а оттам пречки пред създаването и поддържането на работни места и пред осигуряване на социална сигурност и икономическа стабилност.

Изразява се и недоумение от определените 3 седмици за обществено обсъждане, като значителна част от него са национални и празнични дни.

Горанов готов на отстъпки за втория пенсионен стълб

Горанов готов на отстъпки за втория пенсионен стълб

"Данък уикенд" бил в сила от 1994 година

Подобен законодателен подход - „на бързо“, „на тъмно“ и в „тайна“ от обществото и от бранша създава правен хаос, нестабилност и риск от противоречива правна уредба, ерозира доверието в пенсионната система, а като цяло и във финансовата система и нейната стабилност, подчертават от БАДДПО.

Подчертава се, че пенсионните дружества заявяват своето категорично желание да изплащат всички видове пенсии, като настояват задължително в закона да се регламентира свободен избор на българските граждани и към момента на тяхното пенсиониране да им се предостави право сами да преценят и изберат дали искат да им се изплатят наведнъж част или всички натрупани до момента средства по индивидуалните им партиди, дали искат да получават пожизнена пенсия или срочна пенсия с гарантиран или с променлив размер, включително платима от индивидуалната партида до нейното изчерпване.

В позицията на БАДДПО се настоява за лицата, избрали да получават пожизнена пенсия, да се уреди в закона възможността за нейното унаследяване.

Иска се още задължението за получаване само на пожизнени пенсии от универсалните пенсионни фондове да се замени със свободен избор на лицата, съобразно волята им и конкретната житейска ситуация кога и как да се разпоредят с личните си пенсионни средства, което да става към момента на пенсионирането им. Това би било аналогично на последните значителни промени в КСО (от лятото на 2015 г.), с които се даде право на гражданите да избират вида си на осигуряване, включително и да предпочетат само Държавното обществено осигуряване.

Само подобен аналогичен законодателен подход ще гарантира спазване на конституционно признати права на собственост на гражданите и на пенсионно осигуряване при зачитане на собствената им воля, завършват позицията си от БАДДПО.