3 239 600 души (71.5%) между 15 и 64 години у нас са били икономически активни лица през 2018 г. Това показва проучване на Националния статистически институт.

От тях броят на заетите лица е 3 152 700 души (52.4%), като 1 685 300 (53.5%) са мъже, а 1 467 300 (46.5%) - жени.

От това следва, че коефициентът на заетост за населението в посочената възрастова група е 67.7% - съответно 71.5% за мъжете и 63.9% за жените.

При населението на възраст между 20 и 64 години коефициентът на заетост е 72.4%. Това е с 1.1% повече в сравнение с 2017 година. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група се увеличава с 1.2%, а при жените - с 1%, като достига съответно 76.5% и 68.3%.

Снимка 412373

Източник: НСИ

 

Във възрастовата група 55 - 64 години заетите лица са 60.7% (65.4% за мъжете и 56.4% за жените). Това е с 2.5% повече в сравнение с 2017 г.

От своя страна безработните са 173 300 души, от които 101 700 са мъже и 71 600 - жени. В сравнение с 2017 г. броят на безработните лица намалява с 16.2%.

В сравнение с 2017 г. коефициентът на безработица намалява с 1% и достига 5.2%. За същия период коефициентът на безработица при мъжете намалява с 0.7%, а този при жените - с 1.2%.

Снимка 412374

Източник: НСИ

Безработните на възраст между 15 и 29 години са 8.3%. Това е с 1.6% по-малко в сравнение с 2017 г.

От тях продължително безработни (от една или повече години) са 101 600 души (58.6%). Коефициентът на продължителна безработица е 3.1% - съответно 3.4% за мъжете и 2.6% за жените.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 години са 1 291 400 души, от които 552 500 са мъже и 739 000 - жени. Коефициентът на икономическа неактивност за тази възрастова група е 28.5% - съответно 24.1% за мъжете и 33% за жените.

Обезкуражените лица между 15 и 64 години са 81 400 (6.3%) от всички икономически неактивни лица във възрастовата група.

Йотова иска да спрем да произвеждаме безработни висшисти

Йотова иска да спрем да произвеждаме безработни висшисти

Заплатата все още е топприоритет

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на възраст 18 - 24 години остава същият като през 2017 г. - 12.7%.

33.7% от населението на възраст 30 - 34 години има висше образование.

Относителният дял на незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15 - 29 години е 18.1% (при 18.9% през 2017 година).