През настоящата учебна година над 314 000 ученици от първи до дванадесети клас са били ангажирали с допълнителните занимания по най-големия проект на Министерството на образованието и науката (МОН) "Твоят час".

В проекта "Твоят час" участват 2 189 училища.

Повече от 242 000 ученици са избрали да участват в извънкласни дейности за занимания спрямо своите интереси. Около 100 000 са учениците, които са посещавали групите за преодоляване на затруднения, които са възникнали в хода на учебния процес.

Учениците ни имат нагласа да работят в екип, но уменията са им умерени

Учениците ни имат нагласа да работят в екип, но уменията са им умерени

Момичетата се справят по-добре

Най-желаните занимания от учениците са в областите "изкуства и култура", "спорт", "наука, техника и технологии", "техника и технологии", "програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене" и "гражданско образование".

Извънкласните дейности се провеждат от 24 178 ръководители. Планираните часове за работа на групите за обучителни затруднения за учебната година са над 918 000 часа, а тези за занимания по интереси - повече от 1 милион часа.

Проектът "Твоят час" е сред най-популярните проекти у нас. В електронната платформа, разработена за проекта, има близо 300 000 уникални регистрации, разгледани са над 40 милиона различни страници при 2.5 милиона влизания.

МОН няма да скъсява лятната ваканция на учениците
Обновена

МОН няма да скъсява лятната ваканция на учениците

В училищата няма климатизация, съгласен Красимир Вълчев

Проектът "Твоят час" е финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд.

Със 140 млн. лв. и хоби привличат отново изоставащите деца в училище

Със 140 млн. лв. и хоби привличат отново изоставащите деца в училище

Допълнителни часове и по интереси посочват учениците