Четири научни обединения и консорциуми участват в конкурса за оценители на Центровете за върхови постижения. Това стана ясно по време на публично отваряне на офертите на кандидатите за оценители в Министерството на образованието и науката (МОН).

От МОН са удължили срока за кандидатстване с един месец с оглед спазването на високите изисквания за оценителите на научните проекти, които ще кандидатстват към центровете.

Спасяват науката ни с Центрове за върхови постижения и за компетентност

Спасяват науката ни с Центрове за върхови постижения и за компетентност

350 млн. лв. се отделят по ОП "Наука за интелигентен растеж"

Припомняме, че за Центровете за върхови постижения по ОП "Наука за интелигентен растеж" са отделени 200 млн. лв. Предвижда се изграждането на четири центъра за върхови постижения в страната.

Припомняме, тези Центрове са насочени към фундаменталните научни изследвания, където работят над 70 нови изследователи по над 40 съвместни проекта и осем новопостроени инфраструктурни центрове по компетентности, фокусирани върху приложни научни резултати, в които работят над 100 нови научни изследователи по над 110 научни съвместни изследователски проекта между центровете и бизнеса.