Добър 3,93 - това е средният резултат на задължителната матура по български език и литература от тази година

Резултатът е съизмерим, но малко по-нисък - с около 2,5 т., от този през предходната година.

Повечето зрелостници се справят със задачите, изискващи възпроизвеждане, но задачите, които изискват разбиране, осмисляне, интерпретиране, прилагане на наученото, си остават предизвикателство за мнозина, гласи анализа на експертите.

При езиковите задачите със свободен отговор с най-висок процент на постижимост е задачата, чрез която се проверява членуването на съществително име, а затруднения се отчитат при употребата на бройна форма за мн. ч.

862 от тях само са преписали стихотворението

При литературните задачи със свободен отговор учениците успешно се справят със свързването на изучени творби с имената на техните автори, но трудно извеждат функцията на диалога в повествователен текст. Затрудняват се и при съпоставянето на интерпретацията на дадена тема в изучен и в неизучен текст.

Повечето зрелостници са избрали да пишат есе - 32 506 (71%), а интерпретативно съчинение са създавали 9 119 (20%).

9% или 4 239 зрелостници изобщо не са създавали текст, а 862 от тях само са преписали стихотворението.

Снимка 621709

Източник: news.bg

Изводите от втората матура:

Философия и английски език са избрали съответно 80,3% и 69% от изучаващите тези предмети като профилиращи, а информатика и химия и опазване на околната среда - само 4,2% и 1,8%.

Усредненият резултат от този изпит е 62,11, което е съизмеримо и малко повече от този в предходната година. Той отговаря на оценка добър 4,48.

Експертите оправдават този успех с факта, че по-малко на брой учениците се явяват на втората матура, а те са по-мотивирани.

С най-висок среден резултат са чуждите езици, а с най-нисък са най-масовите изпити - география и икономика, биология и здравно образование, философия. В сравнение със сесията от предходната 2022 г. резултатите са увеличени с 5 и повече точки по информатика, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, предприемачество, изобразително изкуство, френски език. По-ниски резултати са регистрирани по математика, география и икономика, философия.

Снимка 621708

Източник: news.bg

Статистика

  • Две пълни шестици - 30 зрелостници
  • С две отлични оценки - 1086 зрелостници
  • Две слаби оценки имат 1050 младежи
  • Максимален брой точки - 100, на някои от изпитите, са постигнали 50 зрелостници.

С най-добри резултати по БЕЛ: София-град, Смолян, Пловдив, Варна и Благоевград.

С най-ниски резултати по БЕЛ: Шумен, Разград, Плевен, Пазарджик и София-област.

Спрямо миналата година по-високи резултати - Хасково, Добрич, Кърджали и Силистра са единствените региони, които имат по-високи резултати сега в сравнение с предходната година на първата задължителна матура.