От днес два мобилни екипа на Министерството на образованието и науката ще извършват проверки за реда и организацията на учебния процес в училищата в цялата страна.

В екипите участват двама представители на МОН и двама представители на РИО. Те трябва да установят по места каква е целодневната организация на учебния процес, осигуряват ли се учители по заместване, има ли във всяко училище пилон и знаме и какъв е процентът на отсъстващи учители и ученици.

Експертите ще проверяват също осигурен ли е транспорт за учениците, какъв е пропускателният режим в училищата, целесъобразно ли се използват предоставените от МОН мултимедийни проектори, лаптопи и многофункционални устройства.