Просветната министърка Меглена Кунева разпореди проверки в Медицинския университет – София и Техническия университет – Варна. Това съобщават от ведомството.

Проверките трябва да установят как се прилага и дали се спазва нормативната уредба за висшето образование, в частност на Закона за развитие на академичния състав. От просветното министерство обясняват, че е тяхно задължение да осъществяват контрол върху процедурите за придобиване на научна степен и заемането на академични длъжности.

След Медицинския университет – София и Техническия университет – Варна проверки ще бъдат извършени и в други висши училища в страната. Ще се проверяват както откритите и неприключили процедури, така и приключилите от началото на 2015 г. досега.

В заповедта си Кунева изтъква, че са необходими спешни действия за укрепване престижа на институциите. До този извод тя е стигнала заради засиления обществен и медиен интерес към проблемите на висшето образование и контрола, който МОН осъществява върху дейността на висшите училища.