Изнесеното обучение на Медицинския университет-София е незаконосъборазно.

В това са категорични от Министерство на образованието и науката, като в публикувана позиция подчертават, че това е установено още през 2013 година.

От Министерството опровергават заявлението на бившия ректор на университета акад. Ваньо Митев, че е имал разрешение да бъде открит изнесен център за обучение на студенти в Швейцария и Италия.

Според тезата на МОН терминът „обслужващи звена“, какъвто е въпросният център, се тълкува в Закона за висшето образование като учебни бази, работилници или библиотеки, в които не се извършва обучение. Обучение се извършва в основни звена.

Още през 2013 година МОН установява, че по действащото законодателство Медицинският университет не е имал право да обучава студенти в тези центрове. Това становище на МОН е било предоставено на МУ-София, а тази година (2016 г.) е отразено в одитния доклад за висшето училище.

С промените от тази година в Закона за висше образование беше регламентирано изнесеното обучение и то става с решение на Министерски съвет. И към този момент подобно решение на Министрески съвет липсва, за което и да е висше училище в страната, посочват още от МОН.

Припомняме, миналата седмица Министерство на образованието и науката предостави на прокуратурата одитния доклад за дейността на медицинския университет в София заради сериозни финансови нарушения. Прокуратурата се задейства и образува досъдебно производство. Още се събират доказателства по случая, въпреки че бяха обявени и доста пикантни подробности от дейността на бившия вече ректор.

Само два дни по-късно бяха уволнени и още трима служители от МУ-София с аргумент, че възпрепятствали разследването. Те излязоха със собствена позиция в медиите, отхвърляйки обвиненията и заявявайки, че се прави опит за финансово овладяване на МУ-Сфоия от новото му ръководство.