Новите синодални учебници по Религия - Християнство-Православие са одобрени като приложими в практиката. Всички учебници - от 1-ви до 5-ти клас включително - са одобрени от оценителите по места (учители по Религия). С това завършва двуетапната процедура на МОН по оценяване на внесените проекти, съобщиха от Светия Синод за news.bg.

Очаква се в средата на юли 2020 г. да бъдат връчени заповедите на министъра на образованието и науката с неговото одобрение за всеки от учебниците на Св. Синод. След това те ще бъдат отпечатани за нуждите на религиозното образование в България.

Учебниците на Св. Синод ще бъдат разпространени в началните и средните училища, както и в епархиите на БПЦ-БП за предстоящата 2020 / 2021 учебна година.

Учебниците на Българската православна църква (БПЦ) ще бъдат раздавани безплатно на децата, които изучават Религия - Християнство-Православие.