Министерски съвет прие постановление за съвместна работа на институциите по обхващането и задържането на лицата в задължителна училищна и предучилищна възраст. Решението коментира просветният министър Красимир Вълчев. Крайната цел на приетия миналата година механизъм, е да не се допуска отпадането на нито едно дете преждевременно от училище.

Променят районите, но не и принципа уседналост за първолаците

Променят районите, но не и принципа уседналост за първолаците

73-то училище в София с най-много неприети деца

По думите му с днешното решение на правителството механизмът за съвместна работа на институциите става устойчив и постоянен. "Първата година от съвместната работа показа много висока добавена стойност от това, че институциите работят заедно", коментира Вълчев. Относно резултатите стана ясно, че над 20 000 деца са включени допълнително в образователната система.

В екипите за съвместна работа на институциите участват близо 11 000 души най-вече от образователните институции, но също така от Агенцията за социалното подпомагане и от МВР. Като ключово той отчете участието на общините, кметовете на населените места, важна е била и помощта и на областните управители, т.нар. детски педагогически стаи, комисиите за борба с противообществените прояви.

Над 600 деца са напуснали училище в Добрич

Над 600 деца са напуснали училище в Добрич

60% от учениците са заминали за чужбина

Основните причини, поради които децата напускат образователната система, са културни - липсата на отношение към образованието, семейната среда, незнаенето на български език, натрупването на образователни дефицити. Днес като че ли за разлика от преди десетилетие водещи са културните причини - не икономическите, коментира още Вълчев.

Създават екипи за задържане и записване на децата в училище

Създават екипи за задържане и записване на децата в училище

Всеки седми ученик - преждевременно напуснал училище

Механизмът е обвързан и с финансиране на въпросните училища, което е предпоставка за устойчивост на механизма.

"Предизвикателствата ни по-натам са да създадем необходимите стимули и да направим този механизъм устойчив. В навечерието на следващата учебна година също ще бъдат мобилизирани всички институционални усилия, ще бъдат създадени екипите така, че да постигнем максимум резултати", каза още Красимир Вълчев.