Тригодишната уседналост остава - догодина принципът на близост се запазва, необходимо е прецизиране на районите. Това увери министърът на образованието Красимир Вълчев след заседание на Министерски съвет в отговор на въпрос, свързан със записването на първокласниците в училище и недостатъчния капацитет на някои столични училища да приемат желаещите.

МОН продължава усилията да задържи децата в клас

МОН продължава усилията да задържи децата в клас

Не икономически, а културни причини вадят децата от училище

Вълчев обясни, че водещ е критерият на близост. "Той е от две години, но миналата година не беше приложен по отношение на едно училище. Беше приложен на ниво административни райони, което не винаги гарантира, че това е най-близкото училище. В резултат на утвърждаването на този водещ критерий за близост през тази година това, което констатираме в Бургас, Пловдив и Варна, където имаме единни информационни системи над 90% децата са записани в училище по първо желание", коментира Вълчев.

Системата за прием в първи клас няма как да удовлетвори всички

Системата за прием в първи клас няма как да удовлетвори всички

Тя се приема на база всеобщата нужда на столицата, обяснява зам.-кметът Чобанов

По думите му в София няма единна информационна система, но първоначалните данни показват, че 70% от децата са приети в най-близкото училище. "Принципът на близост е важен от гледна точка на удобството, на физическия достъп и от гледна точка на трафика в София. Миналата година това, което констатирахме е, че има много голям брой адресни регистрации в последния момент. Принципът на уседналост е вторичен на принципа на близост и той беше въведен, за да се премахнат тези злоупотреби", обясни Вълчев.

Критерият близост в първи клас избягва злоупотреби с регистрации

Критерият близост в първи клас избягва злоупотреби с регистрации

Няма да има недостиг и всяко едно дете ще бъде записано, уверява просветният министър

"Факт е, че през настоящата година това наблюдение е налице в много по-малка степен. Имаме такива случаи те са много по-малко от миналата година. Тоест въвеждането на принципа на уседналост е постигнал целта си. То създава известна неравнопоставеност, но в противния случай ще имаме другата неравнопоставеност - хората, които са от години в района, който е прилежащ на училището, няма да могат да запишат децата си заради такива, които в последния момент са си направили адресни регистрации", коментира още той.

По думите му дали въпросният критерий е дискриминационен ще реши Комисията за защита от дискриминация.

"Следващата година при всички случаи ще въведем промени - ще запазим принципа на близост. Във всички случаи има нужда от прецизиране на районите", коментира Вълчев.

Така в три училища в София има неприети деца от първа група - тоест, които живеят повече от три години в съответния район. Най-голям е броят на децата, които не са приети, в 73-то училище. Обяснението на просветния министър е, че училищната мрежа е неравномерно разпределена. "Имаме прилежащи райони, в които децата подлежат на обхват и за тях това е най-близкото училище, са повече отколкото са местата в училище", констатира Вълчев.