Министерството на образованието и науката уверява, че в системата за обхват на деца в образователната система не е имало пробив. В системата нямало и свободен достъп до въвежданата специфична информация за децата.

С патрулки да издирват отпадналите от училище деца, предлагат от синдикат "Образование"

С патрулки да издирват отпадналите от училище деца, предлагат от синдикат "Образование"

Учителите да не участват в непълни екипи

Министерството посочва и че системата "Посещаемо и безопасно училище" никога не е разполагала с данните на 1.2 милиона деца. В системата съществувала функционалност, която позволява на над 10 000 членове на екипите на МОН да получават и изпращат линкове единствено към бланка-образец за формуляр, съдържаща име и адрес на детето. Тази организация била създадена, за може екипите да видят адреса на децата и да ги посетят в най-кратки срокове.

Министерството уверява още, че до ЕГН-тата и другите защитени данни на децата няма външен достъп. Такава информация никога не била отваряна - тя била подадена в МОН от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО) и се използвала само за сравнение на наличните масиви на записани деца. По този начин министерството установило разлика от 206 378 деца и ученици.

Екипите на МОН връщат над 3 хил. деца в училище
Обновена

Екипите на МОН връщат над 3 хил. деца в училище

Обходени са над 20 хил. адреса на деца и ученици, които са отпаднали

До момента екипи на МОН са обходили над 150 000 адреса. За всяко едно посещение е била върната обратна връзка, която попадала в засекретена част на системата, която била физически изолирана от интернет. Всички членове на екипите имали достъп само до единична информация за конкретния случай, по който работи. Членовете подписвали и декларация за конфиденциалност. Членовете на екипите, които са представители на държавните институции, са администратор на личните данни на децата по смисъла на Закона за защита на личните данни.

Всичката събрана информация от обходите на екипите на МОН се съхранявала на сървъри, които също били изолирани от интернет. Единственият външен сървър, който използвали екипите, не съдържал ЕГН-та и други лични данни. Сървърът бил защитен със сертификати за сигурност.

Над 20% от младежите над 15 г. нито учат, нито работят

Над 20% от младежите над 15 г. нито учат, нито работят

30% от съществуващите днес професии не са съществували преди

Следва специалистите по сигурността да извършат проверка за възможността трети лица да видят информацията от единични формуляри.