Над 85% от учителите в средното образование в България са жени - това е тенденцията за 2014 година, сочат резултатите от проведено Национално изследване на системата за подготовка на педагогическите кадри във висшите училища и сравнителен анализ на системата за поддържаща квалификация и кариерно развитие в Република България, Европейския съюз и други страни.

Освен в България, другите три страни с рекорден брой на жените учители - над 80%, са Естония, Латвия и Литва.

Силната феминизация на професията се наблюдавала в общоевропейски контекст, като в процентно отношение представителството на жените спрямо мъжете в двете степени на образование – основно и средно за останалите държави членки на ЕС е около 60%.

Не само у нас учителите застаряват. Според изследването в над половината от страните членки на ЕС между 40% - 50% от учителите в основната и средна образователни степени са на възраст над 50 години, като същевременно делът на младите учители на възраст под 30 години е много нисък и варира в интервала от 1% до 20% от заетите в сферата на училищното образование.

Министърът на образованието и науката Меглена Кунева, която присъства на представянето на изследването, направено по поръчка на МОН, заяви, че то е много ценно за училищната реформа. „Този труд, дело на екипа от преподаватели във Факултета по педагогика, представя реалната ситуация с подготовката, квалификацията и постоянното учене на учителите на фона на сериозния ни демографски проблем – застаряваща гилдия, застаряваща нация и липса на желаещи да станат учители”, коментира Кунева.