Педагогически съветници ще бъдат обучавани в Добрич за превенция на насилието над деца, съобщиха от общината.

Обучението започва днес и се организира от общинската дминистрация и Клуба на педагогическите съветници.

Темите на обучението са свързани с превенция на насилието на деца, като в него ще се включат всички педагогически съветници от общинските училища и професионални гимназии.

Участниците ще получат „Ръководство за превенция на насилието над деца", одобрено от Държавната агенция за закрила на детето и Министерство на образованието и науката.

Ръководството е предназначено за провеждане на превантивни сесии в училища, детски градини и социални домове. То съдържа 22 обучителни модула, които могат да се използват при работата с деца в зависимост от тяхната възраст и специфични нужди.