Правителството прие Списък със защитените детски градини и училища за учебната 2017/2018 г. Общият брои на защитените учебни заведения е 261.

В списъка за първи път влизат 102 детски градини или части от детски градини. Признатите за защитени училища са 159.

Над 250 учебни заведения да станат защитени, предлагат от МОН

Над 250 учебни заведения да станат защитени, предлагат от МОН

Предстои списъкът да бъде одобрен от МС

Учебните заведения са определени на база възможностите на децата и учениците да се обучават в най-близка детска градина или училище и при преценка на разстоянието, което трябва да изминават за това. Списъкът се изработва след мотивирани предложения на кметовете на общините след решения на общинските съвети.

Отпускат се 1 169 978 лв. на общините за осигуряване дейността на тези институции до края на настоящата календарна година.

Освен тези пари, на Министерски съвет се взе решение на общините да бъдат дадени още 9 млн. лв. за безплатния транспорт на децата и учениците.

Допълнителните пари са отпуснати за 2017 г. Осигуряването на средства за превоз е една от основните мерки за гарантиране на равен достъп до качествено образование.

И детски градини стават средищни и защитени

И детски градини стават средищни и защитени

Тази възможност се предвижда за пръв път

Единствената възможност за осигуряване на достъп до образование на децата и учениците от населени места без учебни заведения е транспортирането им до най-близкото средищно или приемащо училище в друго населено място.

Парите, необходими за изпълнението на постановлението се осигуряват за сметка на икономии по бюджета на МОН и от централния бюджет.