КТ „Подкрепа" предлага на премиера Пламен Орешарски да насочат 80 милиона лева допълнително в системата на образованието, като парите ще се използват за увеличение на работните заплати на учителите с 8%, съобщават от синдикат „Образование". От синдиката смятат, че парите за образование са недостатъчни за гарантиране на качествен учебен процес, въпреки постигнатия икономически растеж на БВП в размер на 2.1%, вместо очаквания 1.8%. Доброто образование изисква и сериозна финансова инвестиция, която става възможна, тъй като в резултат от увеличения ръст на БВП в бюджета има 80 млн. лв. в повече.

КТ „Подкрепа" настоява този ресурс да бъде насочен приоритетно към образованието. От синдиката настояват още за 5% увеличение на единния разходен стандарт за училищата и детските градини и 8% увеличение на работните заплати в сферата на образованието.

Според доклада на Eurydice българските учители са най-лошо заплатените в Европа, със средна годишна заплата от 4436 евро или 370 евро средна месечна заплата. В тази негативна класация българските учители убедително водят дори своите колеги от Румъния и са безкрайно далече от учителите от Люксембург и Лихтенщайн, които достигат 10 916 евро месечна заплата.

Предложението допълнителният приход на БВП от 80 млн. лв. да бъде целенасочено използван за образованието ще се отстоява и от просветния министър проф. Анелия Клисарова и председателя на образователната комисията в парламента проф. Ваня Добрева.