От месечни помощи за деца през месец май ще бъдат лишени 6612 семейства, тъй като 7144 ученици от тези семейства са допуснали 5 неизвинени отсъствия през април т.г.

Миналия месец статистиката на МТСП сочи, че броят на санкционираните семейства, които получават месечни помощи за деца, общо за страната, е 9455, като новите данни показват намаление с близо 3000 семейства.

Най-много са санкционираните семейства в областите Пловдив (704). Следват Варна (549) и Благоевград (453). Най-малко са в областите Кюстендил (21) и Габрово (41), сочи ежемесечният мониторинг на Агенцията за социално подпомагане.
В София-град учениците с 5 неизвинени отсъствия за април са 301, а санкционираните семейства - 280.