На 3 декември с решение на Общото събрание БАН учреди ново звено, което ще изпълнява научно-изследователска дейност в областта на климата, атмосферата и водите, като своеобразен заместител на Националния институт по хидрология и метеорология.

Новият НИМХ на БАН - Институт за изследване на атмосферата, климата и водите

Новият НИМХ на БАН - Институт за изследване на атмосферата, климата и водите

Новият институт на БАН започва работа от 1 януари

В него преминават 15 души от сегашния НИМХ, а по-късно ще бъде попълнено с още учени от други институти на БАН и докторанти. Причината за неговото създаване е, че научната дейност в тази област е изключително важна в глобален мащаб и от БАН се стремят да запазят този тип дейност в рамките на Академията.

От преминалия под шапката на МОН - НИМХ сигнализираха обаче, че Академията се опитва да обсеби имоти, които са жизненоважни за осъществяване на основната дейност на метеоролозите.

Вълчев: Преминаването на НИМХ към МОН няма да ощети БАН

Вълчев: Преминаването на НИМХ към МОН няма да ощети БАН

След по-ранните обвинения, че Академията търси конфронтащия с Министерството

Новосъздаденият институт е с адресна регистрация на сграда, в която се помещава НИМХ. "Малко е подвеждащо, защото на адреса има няколко сгради, които в момента се ползват някои изцяло други частично от НИМХ", обясни за news.bg председателят на Общото събрание на БАН проф. Евелина Славчева. Сградата, за която става въпрос, е двуетажна сграда, в съседство до основната, където се намира НИМХ, стана ясно от думите й. Тя заяви, че на етажите има няколко стаи, които НИМХ дава под наем и такива, в които има хора, които искат да се преместят към Министерство на образованието.

"Институтът ще използва сграда, която в момента е предоставена на НИМХ, но тя не е основната сграда на института", категорична беше Славчева. С решение на Общото събрание ще бъде вписана в баланса на новия научен институт при БАН.

От БАН се оттеглиха от споразумението с НИМХ

От БАН се оттеглиха от споразумението с НИМХ

Текстове от проектобюджет 2019 са противоконституционни

Останалите имоти са с различен тип собственост, като една част са държавни и са предимно хидро-метеорологични станции в страната. Те ще преминат към МОН. Научният институт разполага и със собствени имоти, но друга голяма група, според нея, са собственост на Академията по силата на Закона за БАН от 1991 година.

В него цялата собственост, когато тогава БАН ползва, преминава в частна собственост, а Академията я вписва в балансите на отделните институти и я предоставя за ползване. Тези имоти включват и ракетните бази в Ахтопол, изтъкна Славчева.

БАН прави свой НИМХ

БАН прави свой НИМХ

Започва инвентаризация на активите на НИМХ

Ние сме предоставили имотите с решение на Общо събрание и те се използват. "Мисля, че е крайно време по някои въпроси НИМХ да отстъпи и да прояви разбиране", заяви още председателят на Общото събрание.

"Малко е странна тази настървеност, с която отказват една карфица да оставят в БАН", допълни тя.

Няма да има промяна в бюджета на НИМХ за тази година

Няма да има промяна в бюджета на НИМХ за тази година

Новият шеф Пламен Нинов се надява това да е началото на края на кризата

Въпросите, по които БАН трябва да преговаря с Министерството, са свързани с имотите, които се дават под наем от НИМХ и са собственост на БАН и дали те трябва да преминат към МОН. Славчева е на мнение, че очевидно те не се използват от тяхната дейност, а се дават под наем, за да се печелят пари от това.

Предстои да се изясни и притежанието на неизползваеми от НИМХ имоти, но собственост на БАН. Съставени са контактни групи от страна на МОН и БАН за изглаждането на казуса.

Институтът преминава към МОН и ще продължи да функционира безпрепятствено, спокойна е Славчева. "Няма да се наруши работата, защото тази дейност по определяне на собствеността, ще се върши от контактните групи и ще бъде документална."

"През това време няма нужда от стачки, протести и други атрактивни събития, с каквито беше изпъстрено лятото", подчерта Славчева.

БАН и НИМХ се разбраха

БАН и НИМХ се разбраха

МОН е гарант за изпълнението, няма да се спират 24-часовите дежурства на метеоролозите

Списъците с всички разпределени имоти ще бъдат изготвени и представени на МОН. Според председателя 10% от учените остават в БАН, така че имотите ще бъдат разпределени пропорционално. От бюджета на НИМХ за 2019 година ще се отделят средства за преминалите от института към Академията учени.