Министерството на образованието и науката (МОН) ще променя начина на финансиране на висшите учебни заведения, за да стимулира развитието и реализацията на студентите им, а не големия им брой.

Заместник-министърът на образованието Николай Денков представи на обществено обсъждане идеята на просветното ведомство методът за финансиране от страна на държавата да е обвързан с реализацията на студентите на пазара, а не с приема на кандидат-студенти.

Към момента у нас има 52 професионални направления с над 3000 специалности, в които се обучават 240 хил. студенти. Въпреки това обаче от МОН отчитат, че има нерационално свръхпредлагане в много направления. Това се дължи на факта, че ВУЗ-овете отговарят на пазара на студентите, а не на пазара на труда.

Денков изтъкна, че за последните 15 години броят на специалностите във висшето образование е скочил двойно, а на студентите - тройно. Затова министерството е решено да определи чрез анализ кои ВУЗ-ове, в кои направления обучават силно и в кои - не, за да може да се отсее държавното финансиране, като това ще се случва по 4 професионални критерия, а не по административен подход.

Ще се финансират направленията с по-голяма обществена възвръщаемост, което е в интерес на данъкоплатеца.

Просветното ведомство е решено да се заеме и с дефиниране на методика за финансиране на научни изследвания. За тази цел ще се разгледат научно-изследователските университети, които са активни в научно-изследователската дейност - за момента те са 10 от общо 20-ина научно-изследователски ВУЗ-а. Останалите най-вероятно ще бъдат преобразувани в образователни университети.

Според Денков в момента да се прави наука в университет е трудно, но това ще се промени, щом се измени методиката на финансиране. По думите му ръководствата на университетите, които се занимават с научно-изследователска дейност, ще имат мотивация да наемат преподаватели, които ще развиват науката, защото това ще е свързано с приходите от страна на държавата.