Министерството на образованието и науката приема заявления от родители, които желаят децата им да се обучават дистанционно.

По данни на ведомството до момента са постъпили 704 молби за електронно обучение от разстояние за ученици от 1 до 4 клас.

Те посочват, че от 4 януари се възобновява присъственото обучение за учениците в начален етап на обучение. В училищата ще продължи да се прилага организация, която ограничава взаимодействието между отделните паралелки и класове, както и установените противоепидемични дейности по дезинфекция на помещенията.

Учениците могат да учат онлайн, ако родителите им решат

Учениците могат да учат онлайн, ако родителите им решат

Това обяви образователният министър Красимир Вълчев

По време на учебните часове учителите ще носят лични предпазни маски/шлемове, като по решение на педагогическия съвет на училището, или по решение на преподаващия това може да се изисква и от децата за всеки отделен час. Изключения се допускат за ученици, на които по здравословни причини е препоръчано да не носят лични предпазни средства за лице.

В училищата трябва да има и дежурни учители, които да се грижат за децата до 18.00 часа или до приключване на учебните часове при целодневно обучение.