Само един е кандидатът за ректор на Софийският университет"Св. Климент Охридски".

Това стана ясно, след като в 17.00 часа днес изтече срокът за издигане на кандидатури и се оказа, че е подадена само една - тази на досегашния ректор проф. дфн Анастас Герджиков. Тя е издигната от Общото събрание на Факултета по класически и нови филологии.

На 20 ноември Общото събрание на Алма матер ще избере еднолични и колективни органи на управление и контрол на Софийския университет.

Проф. Анастас Герджиков е 56-тият ректор на Алма матер

Проф. Анастас Герджиков е 56-тият ректор на Алма матер

Със 190 гласа Герджиков беше избран