Министерският съвет прие програмата "Отново заедно", която ще бъде реализирана от 1 юли до 14 септември през настоящата учебна година. Тя е насочена към два субекта - туристическия бизнес и учениците. Това съобщи след заседанието на служебния кабинет министърът на туризма Стела Балтова.

Намираме се в период, в който е необходимо възстановяване на сектора и неговото подпомагане във всичките му части. Програмата е така разработена, че да бъдат предоставени туристически пакети за 6 дни на учениците и съпътстващите ги учители, да бъдат настанени в обекти и да имат възможности за различни участия в креативни събития, да посещават музеи, да посещават арт събития, ще бъдат подпомогнати всички части на туристическия бизнес - хотели, музеи, екскурзоводи. Вторият обект - това са децата. Аспектът е със социален характер, обясни подробно министърът.

Друго взето решение от Министерския съвет - представянето на туроператорите как ще бъдат извършвани плащанията. Това са средства от държавния бюджет, които ще се използват с цялата отговорност на всички участници.

Летните ученически лагери достъпни за едва половин випуск

Летните ученически лагери достъпни за едва половин випуск

Училищата решават кой да замине

Програмата ще се финансира с 15 млн. лв. и ще покрива туристически пакети на стойност 500 лв. на ученик, в резултат на което ще бъдат финансирани значителна част от учениците на страната да се възползват от програмата.

Стела Балтова поясни, че трябва да се спазва наредбата за ученическите пътувания, а местата за настаняване трябва да са категоризирани - от една до пет звезди.

Министърът на образованието Николай Денков добави, че 15 дни е обсъждана програмата, има голям интерес към нея - от страна на родителите, учениците, учителите. С този обем средства се финансират 30 000 участници. Обсъждат се различните варианти, участват социалните партньори, МОН ще включи в крайния текст на програмата примерни критерии от педагогическите съвети за участниците, свързани с дистанционното обучение, успеха в хода на обучението, здравния статус, дали има преболедували деца или със специални образователни потребности, ще се гледа и социалният статус.

Ясни критерии за избор кои ученици да имат безплатна почивка искат от МОН

Ясни критерии за избор кои ученици да имат безплатна почивка искат от МОН

Настояват за по-високо заплащане на учителите, които заминават с децата

Критериите са включени в текста на програмата, педагогическите съвети трябва да ги използват и формират методика за избор на участниците, поясни министърът.

Заплащането на учителите ще е според съществуващата нормативна уредба. Очакванията на министър Денков: 500 лв. са атрактивни по отношения на участниците, не се очаква да има проблем. Родителите не трябва да доплащат нищо, стойността на участник е фиксирана 500 лв. - състезанието между туроператорите ще е изцяло решено от педагогическите съвети.

Всяко училище само ще избира туроператор - между три туроператора и мотивирано решение защо е избрало един от тях.

Програмата има два етапа - до 31 юли, ако останат свободни средства - до 31 август. По-малките училища ще кандидатстват допълнително, ако останат средства, но остава критерият 165 участници на училище.

С ученици на море

С ученици на море

Програмата "Отново заедно" изглежда като напълно уместна инициатива. Въпреки оптимистичното си име обаче тя по-скоро ще доведе до разделение, а не до заедност в образователните среди