Софийският университет „Св. Кл. Охридски" заема 788-то място в Рейтинга за академичните постижения на университетите (URAP) за 2012/2013 г.

Рейтингът оценява 2 000-те най-добри висши училища в света.

В класацията влизат три български университета: Софийският университет, Медицинският университет - София и Химико-технологичният и металургичен университет - София.

Софийският университет е на първо място.

Трите университета са членове на Асоциацията на изследователските университети, създадена през 2008 г.

Броят на статиите, броят на цитатите, общият брой научни документи, импакт факторът и международното сътрудничество са основните индикатори, които определят позицията на университета.

Класацията се извършва всяка година от Изследователската лаборатория за рейтинг на академичните постижения на университети. Тя е създадена като международен проект през 2009 г. в Института по информатика на Близкоизточния технически университет в Анкара, Турция.

Системата за рейтинг оценява академичните постижения с основен фокус върху научната дейност на университетите. Тя е базирана изцяло на обективни данни, получени от библиометрични източници и следи дейността на около 2 500 висши училища по света, което я прави една от най-пълните системи в света за рейтинг на университетите.

Годишен световен рейтинг на университетите се публикува всяка година от 2010 г.

През 2010/2011 Софийският университет е заемал 854-то място, през следващата година - 846-то място в класацията.

Придвижването напред на Алма Матер доказва за пореден път високото качество на изследванията в Университета.

В същото време на по-предни места са шест турски и осем гръцки университета, което има пряка връзка с финансирането на висшето образование и науката в тези страни, което е многократно повече, отколкото в България.