Ректорът  на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. Иван Илчев  и проф. Аарон Бен-Зеев - президент на Университета в Хайфа, подписаха Рамково споразумение за академично сътрудничество.

По време на едночасови преговори проф. Илчев представи проектите, които стоят на дневен ред пред Софийски университет и рязко ги разграничи от онези, които остават само на хартия.

Той подчерта, че университетът не колекционира споразумения, а се стреми да сключва само такива, които работят.

Интересът на проф. Аарон Бен-Зеев беше привлечен от предстоящото създаване на Факултет по изкуствата и Екологичен център "Черно море".

Според проф. Иван Илчев намеренията на Софийски университет са не да се конкурира с НАТФИЗ и НМА, а напротив - да доразвие онези клонове на изкуството, в които университетът има вековни традиции - история на изкуството, социални аспекти и етика.

Проф. Аарон Бен-Зеев сподели опита, който Университетът в Хайфа има с Училището за морски науки, в което се изучават морска биология, морска сигурност, морско право, морска икономика и др.

Университетът в Хайфа е най-плуралистичната институция на висшето образование в Израел, а проф. Аарон Бен-Зеев е един от водещите световни експерти в изследване на емоциите.

По негова инициатива е създаден Интердисциплинарен център за изследване на емоциите.