Новите електронни дневници ще бъдат апробирани (официално одобрени - б.р.) в 100 училища в страната. Това ще се случи най-рано през втория срок на настоящата учебна година, заяви зам.-образователният министър Диян Стаматов по време на конференция за качествено образование, организирана от Българската асоциация на частните училища.

Дневниците ще са аналогични на хартиените. В тях ще се нанасят оценки, отсъствия, забележки и др. Идеята е педагогическите колективи постепенно да започнат да работят само с електронните варианти, посочи Стаматов.

Софтуеърът за електронните дневници ще се покрие от бюджета на министерството и ще влезе във всички училища в края на 2017 г.

Първо ще тестваме тази онлайн система в 100 училища, за да видим кои функционалности са работещи и с кои учителите имат затруднения. Преди въвеждането на електронните дневници ще бъдат направени обучения на директорите и педагогическите колективи за работа с тях, каза зам.-министърът.

Електронните дневници ще бъдат насочени и към родителите. Те ще позволяват оценките или отсъствията на децата да се виждат още при нанасянето им.

На вчерашната конференция Диян Стаматов представи бъдещия проект на МОН за квалификация на 17 000 учители, финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

Предвижда се обученията да са изцяло онлайн като в момента министерството прави подбор на отделни обучители или колективи. Квалификационните курсове ще са на различни теми - предприемачество, идентифициране на агресия, приобщаващо образование и работа с деца със специални образователни потребности и др.

По Национална програма за квалификация през изтичащата година обучения са преминали над 2000 учители. Очаква се още толкова да получат допълнителна квалификация и през 2017 г.