От днес извънкласните занимания на учениците в дуална форма на обучение, както и явяването на изпити и консултациите в рамките на учебния процес ще се провеждат присъствено, в условия на безопасна среда, съобщава БНР.

Това ще става с щадящ тест или с наличието на зелен сертификат.

В Наредбата на здравното министерство е постановено, че зеленият сертификат или щадящ тест е условие за връщането на учениците от 5 до 12 клас в училище.

В София над 3200 от големите ученици се върнаха в клас

В София над 3200 от големите ученици се върнаха в клас

През миналата седмица в клас без тестване са се върнали и 5274 деца до IV клас

Присъствието в клас е съобразено и със заболеваемостта на 100 000 души население.

От своя страна учениците в дуална форма на обучение ще могат да посещават извънкласни занимания и извън сградата на училищата. Това важи и за практическите занятия, индивидуалните консултации с преподаватели и явяване на изпити.

Предвижда се децата, които са се тествали сутринта, да не правят втори тест следобед, за да посетят извънкласно занимание.

В центровете за подкрепа на личностно развитие се допускат до петима души в помещение, при дистанция от 1,5 метра.

Заради липса на тестове МОН предлага зелен сертификат за големите ученици

Заради липса на тестове МОН предлага зелен сертификат за големите ученици

В момента тестове има само за учениците до 4 клас до края на седмицата