Учители по информатика и информационни технологии изпратиха отворено писмо до образователния министър Анелия Клисарова, в което изразяват несъгласието си с маргинализирането на водените от тях предмети в новите учебни програми за средно образование. В тях се отхвърля изучаването на учебната дисциплина „Информатика", а изучаването на „Информационни технологии" се свежда до минимум - по един час в 8 и 9 клас за целия гимназиален етап.

„Недоумяваме защо във време, в което се говори за компютъризация във всички сфери на живота, компютърното обучение в училище ще бъде сведено до минимум". Според учителите техните предмети от 20 години се изучават като задължителни според българските образователни програми и са доказали значението си.

„Кое налага отпадането на информатиката от учебната програма? Никоя друга дисциплина в българското образование не е била така напълно заличена и е нелогично това да се прави с предмет, който гради основата на много специалности във висшето образование", се казва в позицията на учителите.

Според тях решението е нелогично, тъй като по данни на ИТ-индустрията в България само през 2015 г. на страната ще са нужни над 20 000 компютърни специалисти, а образованието по Информатика и Информационни технологии е първият ориентир на младите специалисти в тази перспективна професията:

"Ще има ли един ден хора, които да продължат обучението си в това направление, ако за тях информатиката стане непозната сфера", питат учителите.

Обезпокоителен е нищожният брой часове по Информационни технологии в средното образование, което ще доведе до пълна липса на знания по модули като Бази данни, важни за функционалната грамотност на съвременния човек и ще направят зрелостниците неконкурентноспособни на трудовия пазар.

Притесненията на учителите са, че учениците в повечето средни училища, където не се поставя акцент върху никой от двата предмета, ще завършат средното си образование компютърно неграмотни.

Преподавателите по информатика са притеснени също, че внезапното решение ще доведе и до драстични съкращения на вече работещите учители по тези дисциплини, както и до липса на алтернатива за онези, на които предстои да се дипломират.

Исканията им са учебната дисциплина Информатика да продължи да се изучава в 8-ми, 9-ти и 10-ти клас по 1 час седмично, а Информационните технологии да се изучават от 8-ми до 12-ти клас поне по 1 ч. седмично.

Нека не допуснем страната ни, прочула се с едни от най-добрите компютърни специалисти, носеща наследството на създателя на първия компютър Джон Атанасов, да деградира и изостане от високите технологии, се казва още в писмото на учителите.