Въвеждат обучение по интелектуална собственост във висшите и средните училища в България. Това е предвидено в меморандум, подписан днес, който също така предвижда и осигуряването на специализирана учебна литература.

Документът беше подписан от Патентното ведомство и Сдружението "Мрежа на преподавателите по интелектуална собственост в България", които вече ще си партнират в областта на обучението по интелектуална собственост.

Меморандумът предвижда съвместна дейност в рамките на програмите за работа с университетите на Световната организация за интелектуална собственост, Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост и Европейското патентно ведомство.

Ще бъдат предоставени по-добри възможности за квалификация на преподавателите по интелектуална собственост и достъп и информация за различните форми на практическо обучение за ученици и студенти, се казва в съобщение на ведомството.

По време на подписването беше поставен специален акцент на закрилата на достиженията в научно-техническата сфера и пазарната им реализация.