100 млн. евро годишно губят българските граждани само от лихвите по просрочените задължения на Българския енергиен холдинг (БЕХ). Всички големи енергийни дружества, обединени под шапката на холдинга пък дължат общо над 2.5 милиарда лева.

Тези данни изнесе на брифинг в служебният министър на енергетиката Андрей Живков.

"БЕХ има достъп до атрактивни финансирания, но вместо да инвестира в стратегически проекти и да стане регионален играч, ги използва за решаване на текущи проблеми", посочи той. По думите му това води единствено до задълбочаване на проблемите и навлизане в "дългова спирала". "Проблемите се прехвърлят от болната глава на здравата", категоричен бе Живков, като даде пример с използването на печалбите от АЕЦ "Козлодуй" за покриването на загуби на потънали в дългове дружества. По думите на главата на енергийното ведомство БЕХ задлъжнява, за да решава краткосрочните проблеми на ТЕЦ "Марица - Изток 2" и на Топлофикация София.

Тъй като паричните наличности на БЕХ са недостатъчни за обезпечаване на плащанията по разходите за СО2 емисии и другите задължения на холдинга, БЕХ събира извънреден дивидент от печелившите си дружества ЕСО и АЕЦ "Козлодуй", за да може да покрива плащанията за нарастващите разходи за въглеродни емисии. Така дългосрочните задължения на БЕХ нарастват от около 60 млн. лв. през 2009 г. до близо 2.5 млрд. лв. в края на 2020 г.

Констатацията на МЕ: Пълният отказ от реформи в ТЕЦ "Марица-изток" 2 доведе до декапитализиране на компанията и състояние на технически фалит. Прилаганата политика за стабилизиране на дружеството има резултат единствено по отношение осигуряване на финансов ресурс за СО2 емисиите, но не е ефективна дългосрочно. Финансовото състояние на ТЕЦ "Марица-изток" 2 е директен фактор за натрупаните проблеми в "Мини Марица изток". Дружеството изпитва сериозни ликвидни проблеми заради несъбираемостта на вземанията си от ТЕЦ-а. Вътрешнофирмената задлъжнялост по оста Мини-ТЕЦ-БЕХ нараства прогресивно без никаква визия и стратегия за решаване на натрупаните проблеми.

Най-големият длъжник на държавата е Националната електрическа компания с над 2 млрд. Тези дългове не се изплащат навреме, а при всеки падеж се предоговарят и разсрочват. Липсва визия как толкова задлъжняла компания ще функционира на изцяло либерализиран пазар на електроенергия.

Фич повиши кредитния рейтинг на БЕХ до ниво ‘ВВ’ от ‘ВВ-’

Фич повиши кредитния рейтинг на БЕХ до ниво ‘ВВ’ от ‘ВВ-’

Към края на 2020 г. около 40% от дълга е на компанията-майка, останалите 60% - на дъщерните дружества

За "Булгартрансгаз" ЕАД към доставчици драстично се увеличават - от 4 млн. лв. през 2019 г. на 1.152 млрд. лв. през 2020 г. Агресивната инвестиционна политика би била оправдана, само ако предполага и повишаване на паричните потоци в дружеството.

"Топлофикация София": поради влошеното си финансово състояние, не заплаща доставения природен газ, а "Булгаргаз" трупа задълженията, тъй като не може да спе подаването на газ. Това създава затруднения при разплащането с "Газпромекспорт". Като спасителна мярка БЕХ регулярно цедира просрочени вземания на "Булгаргаз" от "Топлофикация София".

Две са основните цели, които си поставя новото ръководство на Министерството на енергетиката - да стабилизира финансово дружествата, подопечни на БЕХ, както и да "отпуши" всички възможни средства, предоставяни от Брюксел в сферата.

Министър Живков ще направи инспекция на строителството на газовия интерконектор с Гърция, тъй като "имало слухове, че на места дори не се работи". Той увери още, че екипът му ще осигури пълна прозрачност за обществото относно процесите в енергийния сектор.

Припомняме, в края на мандата на бившия енергиен министър Теменужка Петкова бе проверка на дейността на "Булгаргаз". Проверката обхвана дейността на дружеството през 2020 г. и като срок за извършване веднъж беше удължена, а заключението беше, че не са установени несъответствия свързани с реализираните приходи и отчетените разходи през 2020 г., както и отражението им върху предложената от дружеството и намалена в последствие от КЕВР цена на природния газ за месец април 2021 г.

Усещането за задкулисие в енергетиката било много голямо

Усещането за задкулисие в енергетиката било много голямо

БЕХ се превърнал в прикриване на загубите на различни дружества

През март месец бе открит и конкурсът за ново ръководство на Българския енергиен холдинг.

Няколко часа по-късно бившият енергиен министър Теменужка Петкова отрече изнесената от служебния министър теза.

Лъжа е, че не е имало политика в областта на енергетиката. Който говори неистини, ще понесе своята отговорност, заяви Петкова. По думите й на брифинга в МЕ са изречени поредица от неистини, които целят не да са полезни на обществото, а само да се всява паника и да се правят внушения.