България започва предпроектното проучване за изграждането на Европейския газов хъб "Балкан". Днес се сключват договори за това.

Новината съобщи енергийният ни министър Теменужка Петкова, която участва в дискусия за участието на неправителствения сектор в развитието на енергетиката. Еврокомисарят с ресор енергиен съюз Марош Шефчович коментира, че ЕК подкрепя изграждането на Газовия хъб в България и превръщането на страната от транзитна в способна да търгува с газ. Петкова коментира, че това е голям напредък в тази насока.

Предпроектното проучване ще оцени в детайли търговската и техническата жизнеспособност на проекта, ще определи точния бизнес модел за неговото реализиране, както и ще даде възможност за финализиране на регулаторната рамка и структура за неговото финансиране. В рамките на проучването ще бъдат анализирани целевите пазари, търсенето и доставката на природен газ. Ще бъде изготвена пътна карта за реализацията на проекта.

Борисов представи на Шефчович газовия хъб "Балкан"

Борисов представи на Шефчович газовия хъб "Балкан"

Проектът осигурява конкурентен газов пазар в Югоизточна Европа

Шефчович посочи, че тази идея възникна още по време на първата среща на групата за газова свързаност на страните от региона.
"Тогава решихме, че всяка една държава в региона трябва да има поне три източника за доставка на природен газ, за да се постигне диверсификация и в този контекст, разглеждайки всички държави, България е тази, която е най-подходяща да бъде център, тъй като чисто географски нейното разположение благоприятства това.
Второто, България има много добре развити интерконекторни връзки със съседите ѝ, като започнем с интерконектора Гърция - България, който се изгражда с европейски пари и подкрепа", каза още той.

По думите на Шефчович с премиера Борисов също са говорили, че има доста голям напредък по изграждане на интерконектора България - Турция, както и по отношение на интерконектора България - Румъния, предстои да се изградят още няколко компресорни станции, за да има още по ефективно развитие.

"Съзнава се една много добра връзка с интерконектора България - Сърбия отново с европейска помощ. Идеята е да има много силна газова ликвидност в региона. Това е силно подкрепено от ЕК и нашата цел и желание е България да се превърне от една страна, която транзитира газ в една държава, която всъщност е търговец и търгува с газ", каза още Шефчович.

ЕК може да оцени сделката с ЧЕЗ, когато всичко е завършено

ЕК може да оцени сделката с ЧЕЗ, когато всичко е завършено

Еврокомисарят Марош Шефчович коментира сделката между "Инерком" и ЧЕЗ

По време на форума той също така посочи, че по време на българското председателство страната ни ще работи за по-тясното сътрудничество със страните от региона на Западните Балкани за свързване на газопреносните мрежи, така че всички да се възползват от диверсификацията на източниците.
Еврокомисарят изтъкна, че в следващото десетилетие България може да удвои резултатите си по отношение на енергията от възобновяеми източници - вятър и слънце. Той подчерта значението на страната ни като председател за изграждането на националните планове за енергията и климата и визията на страните членки до 2030 в изпълнение на приоритетите от Парижкото споразумение.

Банките не са отказвали финансиране по сделката с ЧЕЗ, уверяват от "Инерком"
Обновена

Банките не са отказвали финансиране по сделката с ЧЕЗ, уверяват от "Инерком"

"Инерком" преговаря с банките