Българският енергиен холдинг (БЕХ) не приема заключенията на Европейската комисия (ЕК), че има злоупотреба с господстващо положение на българския газов пазар. Това пише в прессъобщение на БЕХ във връзка с получаването на Решението на ЕК по Дело АТ.39849, БЕХ Газ, с което ЕК наложи глоба в размер на 77 милиона евро.

От БЕХ пишат, че "дружествата изразяват съжаление, че Комисията е решила да пристъпи към приемане на Решението, както и налагане на глоба."

Дончев: Предложихме десетки варианти за БЕХ
Обновена

Дончев: Предложихме десетки варианти за БЕХ

Продажба на мажоритарен дял е неприемлива

В съобщението се подчертава, че трябва да се има предвид, че "предполагаемото поведение" на дружествата касае период далеч в миналото, който е бил преходен за българския енергиен пазар след присъединяването на България към Европейския съюз.

Въпреки решението на ЕК, дружествата продължават да считат, че достъпът до българската преносна мрежа и до газохранилището винаги се е осъществявал в съответствие с действащите закони. Също така предоставянето на достъп до румънския транзитен газопровод никога не било под контрола нито на БЕХ, нито на някое от неговите дъщерни дружества. Наред с това, дружествата считат, че размерът на глобата е очевидно несъразмерен, въпреки че глобата на ЕК можеше да е в четворен размер.

"Наложената глоба от 77 068 000 евро, макар и очевидно прекомерна, въпреки това e значително под допустимия максимален размер от 316 800 000 евро (т.е. 10% от оборота на БЕХ за 2014 г.)", пише в съобщението.

Три години преговаряли за намаляване глобата на 77 млн. евро от ЕК за БЕХ

Три години преговаряли за намаляване глобата на 77 млн. евро от ЕК за БЕХ

Готви се безконтролно източване на 2 млн. за "Турски поток" през наша територия

"През целия период на разследването българската страна оказа пълно съдействие на Комисията и положи всички усилия за приключване на Делото със споразумение ("поемане на ангажименти") по взаимно приемлив начин. За съжаление Комисията отхвърли предложенията, които включваха значителни отстъпки от българска страна. Изразяваме съжаление от това развитие, предвид кооперативния подход на Комисията по отношение на други скорошни антитръстови дела, касаещи търговията с природен газ в Централна и Източна Европа", пишат от БЕХ.

Нинова уличи Борисов в лъжа - ЕК не е искала приватизация на "Булгартрансгаз"
Обновена

Нинова уличи Борисов в лъжа - ЕК не е искала приватизация на "Булгартрансгаз"

Втората лъжа на Борисов - че българите няма да плащат глобата на БЕХ

Холдингът отбелязва, че ЕК все пак е отчела част от аргументите на българската страна по отношение на продължителността на предполагаемото нарушение, което според решението на ЕК е приключило в самото начало на 2015 година.
Еврокомисарите отчели и че отделянето на дъщерното дружество от БЕХ като структурна принудителна мярка вече не е наложително.

"Подчертаваме, че в нито един момент от периода на твърдяното нарушение не са били засегнати интересите на българските потребители. Цените на природния газ в България са били регулирани от независим орган - Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) - по правила, които защитават интересите на потребителите и обществото, и ограничават възможностите за ценообразуване от обществения доставчик Булгаргаз", категорични са от БЕХ.

Холдингът и дъщерните му дружества полагали всички усилия за реализация на проекти, които водели до диверсификация на източниците за доставка на природен газ в България. Тези усилия се оценявали положително и се подкрепяли от ЕК.

Борисов уверява, че не гражданите ще плащат глобата на БЕХ

Борисов уверява, че не гражданите ще плащат глобата на БЕХ

Национално предателство би било приватизацията на "Булгартрансгаз"

Вероятно БЕХ ще обжалва решението на ЕК, посочват още от холдинга, като ще оспорят както твърденията, така и размера на глобата. "Въпреки че принципно плащането на глобата е дължимо в срок от три месеца от датата на Решението, в случай на обжалване процедурните правила предвиждат или условно плащане на глобата, която подлежи на възстановяване в случай на успешно обжалване, или предоставяне на обезпечение", уточняват още от БЕХ.

Изказването на Борисов е манипулативно, българите ще плащат за БЕХ

Изказването на Борисов е манипулативно, българите ще плащат за БЕХ

Според енергийния експерт Васко Начев