Не са установени несъответствия, свързани с реализираните приходи и отчетените разходи през 2020 г., както и отражението им върху предложената от дружеството и намалена в последствие от КЕВР цена на природния газ за месец април 2021 г.

С такова заключение е завършила проверката на дейността на "Булгаргаз" от страна на Министерство на енергетиката и Българския енергиен холдинг. Проверката обхвана дейността на дружеството през 2020 г. и като срок за извършване веднъж беше удължена.

Проверката беше във връзка със констатираната от Комисията за енергийно и водно регулиране положителна разлика за 2020 г. между прогнозните и отчетените от "Булгаргаз" ЕАД разходи за доставка на природен газ.

След проверката следва общественият доставчик "Булгаргаз" ЕАД да предприеме действия за внасяне на заявление за образуване на административно производство за утвърждаване на цена за месец април 2021 г. в Комисията за енергийно и водно регулиране.

Припомняме, че прогнозната цена на природния газ за май 2021 г. бе установена на 34,44 лв./MWh., а за юни месец прогнозната цена бе дори и с 1.3% по-скъп газ - 35,74 лв./MWh по данни на "Булгаргаз".